Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Уманський район, Черкаська область

Архівна справа

Архівний відділ

Завідувач архівного відділу Тицькун Тетяна Миколаївна

 

Архіваріус архівного відділу Бабкіна Марія Авксентіївна

 

Архівний відділ Уманської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом Уманської районної державної адміністрації Черкаської області, що утворюється та підпорядковується голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Державному архіву Черкаської області.

Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

2) координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства;

3) внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

4) здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Адреса: пл. Соборності,1, м.Умань, Черкаська область, 20300.

Телефон: (04744) 3-24-31

Е-пошта: arhiv.rda@ukr.net

Розклад роботи: пн.-чт. з 8:00 до 17:15, пт. з 8:00 до 16:00

Обідня перерва з 13:00 до 14:00

 

УМАНСЬКИЙ РАЙОН – ІСТОРІЯ АРХІВУ

Після закінчення Великої Вітчизняної війни в м. Умань  діяв міськрайонний архів, який з січня 1954 року отримав робочі кімнати  у новозведеному будинку пожежного депо по вул. Коломенській, 8. Через рік в них уже зберігалося понад 111 тисяч документів за 1944-1954 роки.

У зв'язку з ліквідацією в 1959 році Бабанського та Ладижинського районів різко зросло надходження районних документів до міськрайонного архіву. А тому, на початку 1963 року був створений Уманський державний районний архів, якому були передані документи всіх установ району на той час. Першим керівником Уманського районного державного архіву стала Резепова Анастасія Іванівна. Станом на 1 січня 1964 року в районному державному архіві зберігалось 360 архівних фондів (в т.ч. 142 фонди установ Тальнівського району), в яких нараховувалось 31330 справ. В 1965 році в зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої Черкаської області та відновленням Тальнівського району відповідні фонди були передані в Тальнівський державний районний архів.

На початку становлення керівником районного архіву проводилася експертиза документів, вилучення з архівних фондів документів тимчасового зберігання, передача документів довідкового характеру в установи. Також проводилася значна робота щодо паспортизації відомчих архівів. В зв’язку із створенням спеціалізованих центральних архівів проводився пошук установ, від яких повинні були надходити документи на державне зберігання.

З 1970 року завідувачем районного державного архіву працював Гулий Станіслав Юхимович. Протягом 1971-1974 років передано до Черкаського облдержархіву документи в кількості 13093 справ із 175 фондів. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Уманської районної Ради депутатів трудящих від 20 травня 1976 року № 218 з метою надання допомоги районним, сільським установам і організаціям по впорядкуванню архівних документів була створена госпрозрахункова група упорядників архівних документів при райдержархіві у складі двох архівістів ІІ категорії. В різні часи архівістами в ній працювали:  Чаплоуцька Антоніна Лаврентіївна, Шатковська Людмила Лаврентіївна, Векліч Світлана Адольфівна та  Чиженко Галина Митрофанівна.

У 1983 році районний державний архів очолила Сирота Раїса Сергіївна, яка зробила значний внесок в розвиток архівної справи в районі. Протягом 80-х років було удосконалено всі описи на справи фондів, які зберігались в архіві, створено науково-довідковий апарат до них, проводилася поодинична каталогізація справ. Значна кількість справ була підготовлена і передана до державного архіву Черкаської області, проводилася експертиза архівних документів, частина яких поверталася організаціям або виділялася до знищення.

Протягом 1970-1980 років активно проводилися огляди-конкурси стану діловодства та архівів в установах. З метою підвищення кваліфікації та поширення позитивного досвіду в галузі діловодства та архівної справи серед установ пропагувалася передплата науково-інформаційного бюлетеня «Архіви України», «Советские архивы».

В 1990 році районний державний архів отримав нове приміщення в Будинку Рад (пл. Соборності, 1 (колишня Леніна). В архівосховищі площею 30 кв. м були розміщені нові металеві стелажі, на яких можна було розмістити 11500 справ. При архіві продовжувала функціонувати госпрозрахункова група.

У 1992 році, після утворення Уманської районної державної адміністрації, районний архів отримав назву архівний відділ райдержадміністрації та увійшов до складу відділів і управлінь райдержадміністрації та отримав подвійне підпорядкування: райдержадміністрації та Державному архіву Черкаської області. В період припинення та відновлення діяльності райдержадміністрації та виконавчого комітету Уманської районної Ради народних депутатів відділ відповідно змінював своє підпорядкування.

З листопада 1994 року на посаді завідуючої архівним відділом райдержадміністрації працювала Соболенко Світлана Григорівна. Завдяки її наполегливій праці теж було багато зроблено в галузі архівної справи району. Передано на зберігання до обласного архіву документи більше як із 100 архівних фондів у кількості понад 6 тис. одиниць зберігання. Це був період складної ситуації в країні, тотального безгрошів’я, змін форм власності підприємств, тому через неможливість установ сплачувати за послуги з упорядкування архівних документів було припинено діяльність госпрозрахункової групи упорядників при райдержархіві.   

В лютому 2002 року на посаду начальника архівного відділу райдержадміністрації призначена Короп Наталія Вікторівна, за часів діяльності якої була значно зміцнена матеріально-технічна база архіву, проведена заміна картонажних коробок, встановлено комп’ютерну та оргтехніку, підключено відділ до мережі Інтернет. Відділу було надано додаткове приміщення для зберігання документів трудових відносин та виборчої документації по вул. Залізняка, 2 а. Розпочато розбудову мережі трудових архівів в населених пунктах Уманського району. Досягнуто 100-відсоткового рівня упорядкування документів установ-джерел комплектування районного архіву. Відділ увійшов у п’ятірку кращих архівних відділів області.

З лютого 2011 року архівний відділ райдержадміністрації очолила Тицькун Тетяна Миколаївна. Відділ зберіг свої позиції щодо виконання всіх планових показників розвитку архівної справи в Уманському районі.

Відповідно до розпорядження голови Уманської райдержадміністрації від 22 червня 2016 року № 174 «Про структуру райдержадміністрації» архівний відділ райдержадміністрації ліквідовано, натомість утворено архівний сектор райдержадміністрації в складі 2-х працівників: завідувача сектору та архіваріуса.

З 2 серпня 2016 року на посаді архіваріуса працює Бабкіна Марія Авксентіївна.

Розпорядженням голови Уманської райдержадміністрації від 12 вересня 2016 року № 228 «Про архівний сектор Уманської районної державної адміністрації» сектор утворений як юридична особа публічного права та затверджено відповідне положення.

3 жовтня 2016 року архівний сектор Уманської районної державної адміністрації зареєстрований як юридична особа публічного права та внесено відповідний запис в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Виготовлено гербову печатку сектору.

Станом на 1 листопада 2017 року в архівному секторі райдержадміністрації зберігається 16462 од.зб., в тому числі:

- 12945 справ постійного зберігання (НАФ),

- 2265 справ з кадрових питань (особового складу),

- 1252 одиниць виборчої документації тимчасового зберігання.

Із 180 архівних фондів, які знаходяться на зберіганні в районному архіві, 48 фондів складають документи трудових відносин ліквідованих підприємств, а також виборчих комісій після проведення виборів Президента України та місцевих виборів. Крайні дати документів, що зберігаються в архівному секторі, відображають період з 1944 по 2016 роки.

Протягом понад 50-річної історії розвитку архівної справи в Уманському районі змінювалася кількість і склад установ-джерел комплектування районного архіву в залежності від змін в адміністративному устрою та у зв’язку з існуючими змінами в складі організацій, масштабах і функціях діяльності установ району. Так, у 1980 році в список № 1 входило 97 установ, організацій і підприємств, документи яких підлягали  прийому до Уманського районного державного архіву. В 1987 році їх кількість склала 112 установ і до 1994 року в зв’язку із збільшенням кількості сільських рад та розукрупнення колгоспів  зросла до 122.  В 2000 році згідно з нормативними правилами списки джерел комплектування були перескладені і затверджені в кількості 112 установ, до їх складу увійшли Уманська районна рада та Уманська райдержадміністрація і новостворені сільськогосподарські структури, при цьому враховувався фактор правонаступництва і дієздатності господарств. В 2006 році із 44 сільськогосподарських підприємств через банкрутство або припинення господарської діяльності в списку № 1 залишилося лише 22, частина з яких надалі теж були виключені із списку джерел комплектування і нині складає 8 найпотужніших господарств. Отже, кількість установ-джерел комплектування районного архіву в 2006 році складала 89 установ, а у 2014 році після перескладання списків – 74. Нині, їх кількість зменшилася до 71 установи.  

Також  протягом десятиліть змінювалася потреба громадян та установ в отриманні інформації з архівних джерел. Так , в період 60-80-х років ХХ століття на розгляд районного архіву надходило від 30 до 50 заяв і запитів. Нині ж у ХХІ столітті потреба в архівних даних значно зросла: кількість заяв і запитів, що розглядається архівом коливається від 300 до 400 і більше. Таким чином інтерес і потреба у зверненні до архівних документів для захисту соціально-правових інтересів громадян постійно зростає.

Отже, нині архівний сектор Уманської райдержадміністрації продовжує підтримувати кращі традиції розвитку архівної справи в Уманському районі, які були досягнуті завдяки наполегливій праці всіх керівників і працівників районного архіву, забезпечуючи 100-відсотковий рівень упорядкованості документів в установах списку № 1, розвиваючи мережу трудових архівів в Уманському районі та виконуючи всі планові показники розвитку архівної справи в районі.

 

КЕРІВНИКИ УМАНСЬКОГО РАЙОННОГО АРХІВУ

Резепова Анастасія Іванівна

1963 – 1970

 

Гулий Станіслав Юхимович

1970-1983

 

Сирота Раїса Сергіївна

1983-1994

 

Соболенко Світлана Григорівна

1994-2002

 

Короп Наталія Вікторівна

2002-2010

 

Тицькун Тетяна Миколаївна

2011 – по даний час

 

Зустріч керівників архіву з нагоди 50-ти річчя районного архіву

24 грудня 2013 року з нагоди святкування Дня працівників архівних установ відбулася зустріч керівників районного архіву: Короп Наталії Вікторівни, Сироти Раїси Сергіївни, Тицькун Тетяни Миколаївни (зліва направо). В ході зустрічі обговорено стан ведення архівної справи в минулому та сьогоденні. Також керівників районного архіву нагороджено грамотами Уманської районної державної адміністрації за сумлінну працю та особистий внесок у розвиток архівної справи в Уманському районі.

 

Перелік фотокопій

1. Акт передачі документальних матеріалів від Уманського міського архіву в Уманський районний державний архів

від 12.06.1963.

 

2. Відомості про документальні матеріали, що зберігаються в Уманському державному районному архіві

станом на 01.01.1964.

 

3. Пожежне депо по вул. Коломенській в м.Умань, в якому на 2-му поверсі з січня 1954 року розміщувався міськрайархів, а з січня 1963 року до липня 1990 року – Уманський державний районний архів.

 

4. Робоча кімната райархіву.

 

5. Робоча кімната райархіву.

 

6. Архівосховище.

 

7. Архівосховище.

 

8. Архівосховище.