Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Уманський район, Черкаська область

Документи, що подаються заявником для державної реєстрації постійно діючого третейського суду

Третейський суд - недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Статтею 9 Закону України «Про третейські суди» передбачено, що постійно діючий третейський суд підлягає державній реєстрації в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Зокрема, статтею 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлено, що для державної реєстрації постійно діючого третейського суду подаються такі документи:

  1.  заява про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду (форма 16, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 (зі змінами);
  2.  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника про створення постійно діючого третейського суду;
  3.  установчі документи постійно діючого третейського суду (положення про постійно діючий третейський суд, регламент третейського суду);
  4.  список третейських суддів;
  5.  копія статуту засновника третейського суду. 

У разі внесення змін до Положення про постійно діючий третейський суд та/або регламенту третейського суду або списку третейських суддів постійно діючого третейського суду засновник постійно діючого третейського суду повинен протягом 15 днів з дня прийняття такого рішення забезпечити в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», внесення змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.