Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Черкаська область

Економіка

Відділ економічного розвитку і торгівлі

Начальник Солом’яна Тетяна Олександрівна

Відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові адміністрації і Головному управлінню економіки Черкаської обласної державної адміністрації.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника Головного управління економіки обласної державної адміністрації. 

Основними завдання відділу є:
- реалізація державної економічної політики та її регіональних напрямків;
- сприяння комплексному економічному і соціальному розвитку району, 
- сприяння ефективному проведенню економічних реформ, забезпечення  раціонального використання виробничо-технічного і наукового потенціалу району, його природних, трудових і фінансових ресурсів.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку району та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації, бере участь в організації їх виконання;
2) розробляє і подає Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації проектні матеріали та пропозиції до проектів програм соціально – економічного розвитку району та довгострокових прогнозів;
3) організовує розгляд поданих підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території району, проектів їх планів (прогнозів) та заходів, які пов'язані з обслуговуванням населення або можуть призвести до зміни екологічного, демографічного стану, інших наслідків;
4) сприяє вирішенню питань соціально-побутового обслуговування населення;
5) сприяє розвиткові на відповідній території підприємництва, ринкової інфраструктури та впровадженню організаційно-економічного механізму ринкових перетворень;
6) сприяє створенню спільних підприємств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями;
7) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території, зміцнення їх матеріально-технічної бази. 

Відділ має право:

- залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
- одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами районної державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.