Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Черкаська область

Короткі підсумки соціально-економічного становища Уманського району

Промисловість. У січні–листопаді 2014р. обсяг реалізованої промислової продукції без ПДВ по району склав 162,2 млн. грн., у т.ч. добувної 162,2 млн. грн.

Сільське господарство. Чисельність худоби і птиці у сільськогосподарських підприємствах району станом на 01.01.2015р. становить: велика рогата худоба – 5594 голів, у т.ч. корів – 2260 голів, свині – 6021 голова, вівці та кози – 550 голів, птиця – 61 голова.

Транспорт. За січень–грудень 2014р. підприємствами транспорту перевезено 52,8 тис. т вантажів, що на 1,5% більше від обсягів січня–грудня 2013р. Вантажооборот збільшився на 24,8% і становив 12728,2 тис. ткм.

Послугами пасажирського транспорту у січні–грудні 2014р. скористалися 47,0 тис. пасажирів, що на 31,6% менше обсягів січня–грудня 2013р. Пасажирооборот скоротився на 51% і становив 2266,8 тис. пас. км.

Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в економіку району, на 1 жовтня 2014р. становив 1014,6 тис. дол. США. Обсяг інвестицій на одну особу на 01.10.2014р. склав 23,3 дол. США. За січень-вересень 2014р. обсяги експорту товарів зменшились на 5,7% в порівнянні з відповідним періодом 2013р. і становили 10190,1 тис. дол. США. Обсяги імпорту товарів зменшились на 79,8%.

Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі за січень–вересень 2014р. становив 282402,1 тис.грн., що на 6% менше обсягу січня–вересня 2013р.

Ресторанне господарство. Оборот ресторанного господарства за січень–вересень 2014р. проти січня–вересня попереднього року збільшився на 4,7% і становив 850,5 тис.грн.

Заробітна плата. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій за січень-вересень 2014р. становила 2729 грн., що на 5,4% більше рівня відповідного періоду 2013р.

Послуги. За січень-листопад 2014р. по району обсяг реалізованих послуг становив 10553,6 тис.грн.

Абсолютний приріст реалізованих послуг порівняно з відповідним періодом 2013р. становив у фактичних цінах 4796,8 тис.грн.

Обсяг послуг, реалізованих населенню за січень-листопад 2014р., становив 4244,1 тис.грн., в розрахунку на одного жителя – 98,0 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати. Сума невиплаченої заробітної плати на 1 січня 2015р. по району склала 1391,7 тис.грн., в т.ч. на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом – 1391,7 тис.грн.

Населення. Упродовж січня–листопада 2014р. чисельність наявного населення району зменшилась на 213 осіб, на 1 грудня 2014р. становила 43,2 тис. осіб, з них міського населення – 2,3 тис. осіб та сільського – 40,9 тис. осіб. За 11 місяців в районі народилося 444 особи, померло – 762 особи. Кількість шлюбів складає 198.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2014р. становила 812 осіб. Потреба підприємств у працівниках для заміщення вільних робочих місць на кінець вересня - 18 осіб. Працевлаштовано в січні-вересні – 689 осіб. Середня тривалість зареєстрованого безробіття на кінець вересня – 6 місяців.