Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Черкаська область

Надання послуг по Уманському району

За січень–вересень 2014р. підприємствами, для яких наданняпослуг всім категоріям споживачів (населенню, підприємствам, підприємцям) є основною діяльністю, обсяг реалізованих послуг становив 8284,0 тис.грн. (включаючи податок на додану вартість).
Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг порівняноз відповідним періодом2013р. становив у фактичних цінах 3660,9 тис.грн.

Питома вага обсягу реалізованих послуг населенню в загальному обсязі становила 42%. Обсяг послуг, реалізованих населенню за січень–вересень 2014р., становив 3446,1 тис.грн.

Обсяг послуг, реалізованих населенню, в розрахунку на одного жителя Уманського району за січень–вересень 2014р. становив 79,6 грн.