Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Уманський район, Черкаська область

З 1 січня 2019 року змінюється розмір адміністративного збору за надання послуг у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу

З 1 січня 2019 року змінюється розмір адміністративного збору за надання послуг у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу. Зокрема, нові розцінки діють для проведення державної реєстрації прав, реєстраційної дії, або запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Адміністративний збір розраховується від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому на перше січня календарного року. Оскільки з першого січня 2019 року набирає чинності Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік», яким встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 1921 гривня на місяць, відповідно змінюється й розмір адміністративного збору.

Плата за проведення державної реєстрації прав, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав у 2019 році (з 01.01.2019)

За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:

  1. За державну реєстрацію права власності на нерухоме майно у строк, визначений статтею 19 цього Закону, - 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня 2019 року -1921 гривень) = 190 грн.

За державну реєстрацію права власності, проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

у строк два робочі дні - 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб = 1920 грн.

у строк один робочий день - 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб = 3840 грн.

у строк 2 години - 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб = 9610 грн.

  1. За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 100 грн.

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

•у строк два робочі дні - 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 960 грн.

•у строк один робочий день - прожитковий мінімум для працездатних осіб = 1920 грн.

•у строк 2 години - 2,5 прожиткових мінімуми для працездатних осіб = 4800 грн.

  1. За державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 100 грн.
  2. За державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальних дій

справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 190 грн.

  1. За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 80 грн.
  2. За отримання інформації з Державного реєстру прав у порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

отримання інформації, витягу в паперовій формі - 0,025 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 50 грн.

отримання інформації, витягу в електронній формі - 0,0125 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 20 грн.

отримання інформації адвокатами, нотаріусами (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав - 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 80 грн.

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Адміністративний збір справляється за одну надану послугу у сфері державної реєстрації прав.

У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав одночасно усім співвласникам нерухомого майна адміністративний збір справляється один раз у повному обсязі.

У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав співвласникам нерухомого майна окремо один від одного адміністративний збір справляється у повному обсязі з кожного із співвласників.

У разі відмови у проведенні реєстраційних дій адміністративний збір не повертається.

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір підлягає поверненню.

Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов’язаних із приведенням у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

Плата у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 2019 році (з 01.01.2019)

  1. За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:

за державну реєстрацію політичної партії - 140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 січня 2019 року - 1921 гривні) = 268 940 грн.;

за державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації - 0,28 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 540 грн.;

за державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки - 0,14 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 270 грн.;

за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки - 0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 130 грн.;

за державну реєстрацію символіки політичної партії, організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців - 0,06 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 120 грн.;

за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою - 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 580 грн.;

за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію -0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 190 грн.;

за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприємця - 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 190 грн.;

за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі - 75 відсотків адміністративного збору, встановленого цією частиною.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання.

Адміністративний збір  не  справляється    за    державну    реєстрацію змін до

відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання.

Адміністративний збір  не  справляється   за   державну   реєстрацію змін до

відомостей про юридичну особу, фізичну особу - підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами.

1. У разі якщо законами визначено строк для приведення у відповідність до них, адміністративний збір не справляється при внесенні змін до відомостей, у тому числі змін до установчих документів, у строк, визначений цими законами.

  1. За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника,

справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків встановленого адміністративного збору.

  1. У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.
  2. За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в такому розмірі:

за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі

- 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 100 грн.;

за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі - 0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб =130 грн.;

за надання витягу в електронній формі та документа в електронній формі, що міститься в реєстраційній справі - 75 відсотків плати, встановленої за надання відповідного документа в паперовій формі

Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

Державний реєстратор           

сектору державної реєстрації

Уманської РДА                        

 В.О.Саморуха