Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Уманський район, Черкаська область

Освіта

Графік особистого прийому громадян

 

Назва посади

День прийому

Прізвище, ім’я, по батькові керівника

Начальник

2-й та 4-й - понеділок 1-й та 3-й вівторок

Борис Борисович Бондар

 

 Режим роботи

Початок роботи відділу освіти, молоді та спорту  – 8. 00 год.

Закінчення роботи відділу  – 17.15 год.

Обідня перерва з 13.00 год. – 14.00 год.

Тривалість робочого дня у п’ятницю - до 16.00 год.

Вихідні дні – субота, неділя.

У святкові дні - згідно з наказом начальника.

 

Про діяльність відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації у

2018/2019 навчальному році

 

Забезпечення рівних можливостей

в отриманні якісної дошкільної  освіти

 

Доступність до якісної освіти започатковується з дошкільної ланки, оскільки саме вона є базою цілісного розвитку майбутніх громадян України, фундаментом творення нового освітнього процесу.

Упродовж року діяльність відділу освіти, молоді та спорту була направлена на реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період  до 2021 року та  районною Програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року.

Для задоволення потреб в отриманні дошкільної освіти в районі  функціонувало – 20 дошкільних закладів, у тому числі 16 навчально-виховних комплексів із дошкільними підрозділами), в яких виховувалося 1300 вихованців, з них 1112 дітей віком від 3 до 6 років, що становить (100%) охоплення дітей дошкільною освітою.

Показником доступності дошкільної освіти є співвідношення чисельності дітей та місць у дитячих установах.

Середній показник чисельності дітей у закладах дошкільної освіти району з розрахунку на 100 місць у поточному році  становив 74 дитини, що  свідчить про те, що черги у дитячі установи району відсутні.

Головна мета дошкільної освіти  – створення сприятливих умов для особистісного становлення дітей, забезпечення їх збалансованого розвитку, формування життєвої компетенції, розвиток ціннісного ставлення до світу природи, культури, людей, самих себе.

Важливим чинником у зміцненні здоров’я дошкільнят є організація збалансованого, здорового харчування. Свідченням позитивних результатів є збільшення показників виконання норм харчування.  Середній показник виконання норм харчування дітей у  закладах дошкільної освіти району становить 91 %.

З метою підготовки до нового навчального року та поліпшення  матеріально-технічного стану групових приміщень в закладах дошкільної освіти проведено поточні ремонти, побудовано нові дитячі павільйони, придбано сучасні дитячі меблі, іграшки, м’який інвентар. 

На разі, хочеться відмітити підготовку до нового навчального року колективи Бабанського, Родниківського, Фурманського, Текучанського, Полянецького ДНЗ.

Пріоритетними  завданнями на 2019/2020  навчальний рік є:

- активізація співпраці закладів дошкільної та загальної середньої освіти щодо створення умов для успішного переходу дитини з першого рівня освіти до наступного;

- забезпечення психологічного супроводу, вирішення проблем соціалізації дошкільнят;

- продовження роботи щодо організації сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини;

- забезпечення реалізації заходів районної Програми розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року.

 

Вплив демографічної ситуації

на контингент учнів і мережу  закладів загальної середньої освіти.

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти

 

Реформування освітньої галузі торкнулося закладів освіти усієї України, а також і нашого району. 2018/2019 навчальний рік  розпочався  із створення

нової мережі закладів освіти.   Функціонувало – 34 заклади загальної середньої освіти, в яких навчалося 3636 учнів. З них:

 - НВК І-ІІ ступенів – 3;

 - НВК І-ІІІ ступенів – 8;

 - ЗЗСО І-ІІ ступенів – 2;

 - ЗЗСО І-ІІІ ступенів – 11;

 - 3 опорні школи та 7 філій.

Аналіз  даних  контингенту учнів закладів загальної середньої освіти району за останні  5 років свідчить, про незначне збільшення учнівського контингенту. Так, кількість школярів у  ЗЗСО, у порівнянні з 2017/2018 навчальним роком зросла на 87 учнів.

Мала наповнюваність класів свідчить про незавантаженість закладу загальної середньої освіти, що призводить до неефективності використання матеріально-технічної бази шкіл, завищеної вартості утримання 1 учня порівняно з існуючими нормативами. У 2018/2019 навчальному році фактичний видаток на утримання одного учня становив 31,133 тис. грн.

Середня  наповнюваність   класів становила 12,7  учнів на клас. У порівнянні з даними  за останні 5 років є  незначна тенденція підвищення  показника наповнюваності класів. 

У 4 закладах освіти (Черповодівська, Дмитрушківська, Ладижинська ЗОШ та Дубівський НВК) 8 дітей з особливими освітніми потребами здобували освіту за інклюзивною формою навчання.

У 2018/2019  навчальному році Свідоцтво про базову загальну середню освіту отримали 267 випускників, із них 12 випускників  отримали свідоцтва з відзнакою, що становить 5%  від загальної кількості випускників 9-х класів.

Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти отримали 192 випускників, з них:  звичайного зразка – 189 учнів, 3 учні – з  відзнакою (1,8% від загальної кількості випускників). За підсумками навчального року 3 випускники  підтвердили звання високого рівня та нагороджені срібними медалями «За успіхи у навчанні» (учні Родниківської, Сушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Дубівського НВК). 

У новому 2019/2020 навчальному році в закладах освіти  району розпочали навчання 3107 учнів, об’єднані  в 250 класів. За попередніми даними, вперше сядуть за парти 305 першокласників, із них:

- в Уманському районі - 188;

- Дмитрушківській ОТГ - 60;

- Ладижинській ОТГ - 57;

Підвіз учнів

 

Не менш важливим питанням щодо створення сприятливих умов для доступу  учнів   до    якісної   освіти   та   збереження   здоров'я   є організація

підвезення учнів до закладів  освіти району.  Підвезення дітей, які проживають поза межею пішохідної доступності, здійснюється шкільними автобусами.

Із 02 вересня 2019 року підвезення учнів організовується 19 шкільними автобусами, які знаходяться на балансі відділу освіти, молоді та спорту, до 17 закладів освіти, згідно закріплених за ними територій. Враховуючи потреби, стовідсотково організовано підвіз 875 учнів  та 163 педагогічних працівників.  Для 44 вчителів організовано підвіз шкільними автобусами до місця роботи та в зворотному напрямку для 119 – приміським автотранспортом.

           На виконання обласної та районної програм «Шкільний автобус» у 2019 році за рахунок коштів місцевого та обласного бюджетів на умовах співфінансування 50/50 планується придбати ще 2 шкільні автобуси.

              Сервісне обслуговування шкільних автобусів здійснюється на базі Рижавського МНВК.

 

Реформування початкової ланки освіти, як фундаменту

Нової української школи

 

Інший зміст освіти, нова  методика навчання та освітнє середовище – такі основні складові нової української школи.

Згідно з  Типовою освітньою програмою для підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах реалізації  Концепції «Нова українська школа» та стратегії реформування початкової освіти  ­­­78 учителів Уманського району, які навчали учнів 1-х класів у 2018/2019 навчальному році, взяли участь у тренінгах та очних сесіях  на базі Родниківської ЗОШ.

Активно долучилися до роботи в НУШ Бурлаченко Майя Миколаївна, вчитель початкових класів Гереженівської філії Дмитрушківської ЗОШ, Супрун Мирослава Дмитрівна, вчитель Посухівського НВК, Запорожець Оксана Вікторівна, вчитель початкових класів Шаринського НВК, Таряник Валентина Василівна, вчитель початкових класів Старобабанівької ЗОШ.

Із 02 вересня 2019 року організовано роботу 27 перших класів, у яких навчається 305 учнів за новим Державним стандартом. За науково-педагогічним проектом «Інтелект України» працює 3 класи (Родниківська, Дмитрушківська, Ладижинська ЗОШ).

Для надаяння якісних освітніх послуг у 2019/2020 навчальному  році для оснащення кабінетів, де навчатимуться першокласники виділено кошти в сумі 789,9 тис.грн. на умовах співфінансування з державним бюджетом 90/10 (з державного бюджету - 712,8 тис. грн. та з місцевого -  77,1тис. грн.), з них:

- на придбання дидактичних матеріалів – 220,3 тис. грн. (державний бюджет – 198,3 тис. грн., місцевий – 22,03 тис. грн.);

- на придбання сучасних меблів (парт) – 230,2 тис. грн. (державний бюджет – 207,2 тис. грн., місцевий - 23,02 тис. грн.);

- на придбання комп’ютерного обладнання – 320,7 тис. грн. (державний бюджет – 288,7 тис.грн., місцевий - 32,1 тис.грн.);

- на підвищення кваліфікації педагогічних працівників – 18,67 тис. грн. (державний бюджет).

У 2019/2020 навчальному році вчителі початкових класів продовжуватимуть роботу над реалізацією завдань, визначених оновленими навчальними програмами, Державним стандартом початкової освіти та умовами реалізації концепції «Нова українська школа».

 

Якість освіти через призму результативності участі учнів

в олімпіадах та ЗНО

 

Одним із інструментів стимулювання творчого самовдосконалення     учнівської молоді  є підготовка та участь у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

У 2018/2019 навчальному році проведено районний етап олімпіад із 16 навчальних предметів, у яких взяли участь 305 учнів із 27 закладів загальної середньої освіти. Призерами районного етапу визнано 72 учнів.

          Найбільшу масовість проявили школярі в олімпіадах із української мови та літератури, математики, біології, англійської мови, найменшу – з хімії, астрономії, економіки, інформатики. Найбільш активними у районному етапі олімпіад були учні Бабанської, Родниківської, Косенівської, Дмитрушківської, Полянецької, Старобабанівської шкіл.

У 2019 році маємо 9 перемог в обласному етапі Всеукраїнських олімпіад (6 – третіх, 2 – других, 1– перше місце) Найбільшу кількість перемог  здобули учні Родниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (англійська мова, українська мова та література, математика, біологія), Бабанської ЗОШ І-ІІІ ступенів (економіка, біологія, математика), Дмитрушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (фізика), Юрківського НВК (українська мова та література).

Проте безрезультатними для наших учасників виявилися олімпіади з історії, правознавства, географії, хімії, екології, трудового навчання, інформатики, інформаційних технологій, німецької мови.

Обдарованість дитини розкриває і участь у мовно-літературних  конкурсах. Цього року перемогу в обласному етапі  конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика здобула учениця 4 класу Родниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаєнко Катерина, отримавши ІІ місце. На жаль, в обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у цьому році призові місця відсутні.

 Невід’ємною частиною роботи з обдарованими та здібними учнями є  навчання у районній Малій академії наук учнівської молоді в цьому році  на обласному рівні маємо лише  1 перемогу, що свідчить про не досить високий рівень підготовки та неповністю використаний потенціал учасників.

За результатами участі здобувачів освіти в предметних олімпіадах, мовних конкурсах та в конкурсі-захисті робіт Малої академії наук на виконання районної програми підтримки і стимулювання талановитої молоді Уманщини на 2016-2020 роки одноразові грошові винагороди отримали 9 учнів, щомісячні стипендії з 1 вересня 2019 року встановлено 3 учням.

Відповідно до районної програми підтримки і стимулювання талановитої молоді Уманщини на 2016-2020 роки щорічно організовується конкурс «Учень року», який проводиться у трьох номінаціях: «Інтелект року», «Спортсмен року», «Творча особистість року».

Титул «Учень року – 2019»  вибороли: Ткаченко Ігор, учень 9 класу Бабанської ЗОШ І-ІІІ ступенів (номінація «Інтелект року»); Бурханов Володимир, учень 11 класу Бабанської ЗОШ І-ІІІ ступенів (номінація «Творча особистість року»); Марченко  Іван, учень 10 класу  Сушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (номінація «Спортсмен року»); Радченко Валентин, учень 9 класу Дмитрушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (номінація «Талант року»).

 

Створення інноваційного простору шкільної освіти

 

З  метою удосконалення якості освітнього процесу заклади освіти є учасниками Всеукраїнських проектів. Так, початкові ланки Родниківської, Дмитрушківської, Бабанської, Ладижинської ЗОШ І-ІІІ ступенів беруть участь у Всеукраїнському експерименті за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України». Цікаві та змістовні уроки з використанням проектної діяльності протягом року проводили вчителі Бабанської ЗОШ Ткаченко Ніна Миколаївна, Родниківської ЗОШ Миколаєнко Людмила Анатоліївна та Медвідь Леся Павлівна, Дмитрушківської ЗОШ Моршна Людмила Петрівна та Драпоус Наталя Миколаївна.

На базі методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту проведено щорічну презентацію творчих надбань педагогічних працівників району «Інноваційний пошук освітян Уманщини 2019». На районному етапі виставки представлено 23 друкованих роботи освітян. Позитивним є те, що більшість матеріалів відповідали вимогам «Положення про районну виставку перспективного педагогічного досвіду».

У 2019 році на обласну педагогічну виставку представлені роботи 12 закладів загальної середньої освіти і 3-х закладів дошкільної освіти. Дипломами Департаменту освіти і науки Черкаської ОДА відзначено матеріали вчителя Посухівського НВК Пікус Ірина Вадимівна., матеріали Лебедєвої Людмили Дмитрівни, вчителя Родниківської ЗОШ, Чепіля Сергія Івановича, вчителя Сушківської ЗОШ, Козин Марії Володимирівни, вихователя Старобабанівського закладу дошкільної освіти «Лісовичок» відзначено дипломами ОІПОПП.

У  рамках виставки «Інноваційний пошук освітян Уманщини – 2019» відбувся конкурс на кращу серію цифрових ресурсів.

Для участі в конкурсі подано 13 серій (всього 72 одиниці) цифрових ресурсів із 10 закладів загальної середньої освіти. Матеріали цифрових ресурсів семи педагогів отримали сертифікати та рекомендовані для впровадження у практику роботи освітян області.

З метою виявлення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих педагогічних працівників, стимулювання творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетентності проведено зональний етап конкурсу «Учитель року – 2019». У  номінації «Захист Вітчизни» взяли участь 3 педагогічних працівників, у номінації «Географія» – 2 педагогічних працівника, у номінації «Основи здоров’я» – 1 педагогічний працівник. За підсумками обласного етапу конкурсу маємо призера, вчителя Берестівецької ЗОШ І-ІІ ступенів, у номінації «Географія».

Методологічний центр «СвітОсвіт» на базі Українського аграрного ліцею проводив конкурс для вчителів під назвою «Відчайдушні вчителі». Швець Владислава, вчитель Собківського НВК стала переможцем та виборола освітню подорож до Естонії.

 

Сучасні орієнтири запровадження 

інформаційно - комунікаційних технологій  в освітній процес

 

У районі вдалося досягти високих показників забезпеченості освітнього процесу сучасними комп’ютерними засобами навчання. У всіх освітніх закладах є достатня комп'ютерна база. Усі заклади району на 100% укомплектовані мультимедійними пристроями та мають доступ до мережі Інтернет.

У рамках розвитку єдиного освітнього інформаційного середовища усі освітні заклади району створили власні сайти та підключилися до Єдиної інформаційної системи управління освітою «Курс: Школа», «Курс: Дошкілля». Функціонує офіційний сайт відділу освіти, молоді та спорту. В  усіх освітніх закладах створена та функціонує електронна пошта. Завдяки наявності мережі Інтернет освітні установи здійснюють зв'язок з відділом освіти та іншими організаціями через електронну пошту, що підвищує управлінську оперативність і результативність.  

 Постійно поповнюються та оновлюються обладнання для кабінетів природничо-математичного циклу.

         У 2018/2019 навчальному році  придбано  мультимедійне та демонстраційне обладнання для п’яти навчальних кабінетів для опорних закладів освіти (хімії, математики, біології, інформатики, Захисту Вітчизни).

У 2019/2020 навчальному році буде придбано 7 кабінетів, з них:   кабінети інформатики та «Захисту Вітчизни», на які за рахунок залишку освітньої субвенції виділено кошти в сумі 414,0 тис. грн.;

- кабінети біології, фізики, хімії, шаховий кабінет, на які за рахунок залишку освітньої субвенції виділено кошти в сумі 755,0 тис.грн.;

- інтегрований кабінет біології та географії Косенівський НВК (кошти в сумі 225,0 тис. грн. виділено з місцевого бюджету).

 

Інклюзивна освіта – реалії сьогодення та перспективи розвитку

 

29 березня 2019 року розпочала свою діяльність Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр». Даний центр створений із метою забезпечення права дітей із особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини фахівцями центру, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження. 

Згідно  з планом роботи у серпні здійснено комплексне оцінювання дітей. До центру подано 30 заяв батьків щодо обстеження дітей та надання відповідного висновку.

Центр здійснює свою діяльність із урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг із раннього віку, міжвідомча співпраця.

 

Національно-патріотичне виховання

У 2018/2019 навчальному році всі зусилля педагогічних колективів були спрямовані на підвищення рівня патріотизму молодого покоління шляхом оптимальної організації відповідної виховної роботи. На сьогодні кожна школа має свою чітку систему національно-патріотичного виховання та  стала  осередком становлення громадянина-патріота.

Особливе місце у системі роботи шкіл з національно-патріотичного виховання займає відзначення таких пам’ятних і ювілейних дат, як День пам’яті та примирення, День Конституції України, День Прапора, День Незалежності України, День захисника України, День Українського козацтва, День української писемності та мови, День пам’яті жертв Голодоморів, День Збройних сил України,  День Соборності України, День пам’яті Героїв Крут, День Героїв Небесної Сотні та ін. Саме під час заходів у рамках державних свят  відбувається формування в учнів національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення до його культури.

Проведено традиційний районний конкурс патріотичної пісні «У нашій пісні – наша сила», участь в якому взяли близько 180 дітей району. Зі сцени лунали пісні про красу рідного краю, про любов до України, про щирий український народ та про сумні події в сучасній історії України.

Хочеться відмітити роботу фольклорного ансамблю «Дзвіночки», який організовано на базі  Косенівського НВК (керівник Головченко Ганна Іванівна). Цей колектив відомий не лише в Уманському районі, а й в Україні. Вихованці колективу третій рік поспіль є учасниками фольклорного фестивалю, який відбувається в місті Яремче, влітку діти брали участь у  Всеукраїнському дитячому конгресі «Зіркові канікули в світі талантів», що проходив у місті Одеса та привезли дипломи і подяки.

Такі зірочки сяють не лише в Косенівській школі, а й в Старобабанівській. Усі ми добре знаємо та пам’ятаємо виступи зразкового акробатичного колективу «Весела дітвора» (керівник Роговенко Наталя Володимирівна). У цьому році діти їздили на Міжнародний фестиваль до Болгарії, брали участь у фестивалі-конкурсі «Глобал-денс» місто Умань, у фестивалі «Штурм» місто Черкаси.

Гарні результати показали:  вокальний ансамбль «Зоряниця» Старобабанівської школи та  хоровий колектив «Радість» Дмитрушківської ЗОШ.  

15 березня 2019 року на базі Родниківської ЗОШ імені Т.Г.Шевченка проведено ІІ (районний) етап конкурсу «Мистецький дивокрай Уманщини». Для участі у фестивалі відібрано 41 концертний номер з 17 закладів загальної середньої освіти та районного Центру дитячої та юнацької творчості. Найбільшу кількість номерів представили Родниківська, Дмитрушківська, Старобабанівська та Полянецька ЗОШ І-ІІІ ступенів.

13 квітня 2019 року на базі Дмитрушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), в якій взяли участь 8 закладів загальної середньої освіти із сіл: Іванівка, Краснопілка, Юрківка, Ладижинка, Дубова, Доброводи, Косенівка, Колодисте.

     У 2019 році переможцями стали: рій «Гайдамаки» Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (І місце); рій імені Івана Богуна Доброводівського НВК (ІІ місце); рій «Стрільці» Косенівського НВК (ІІІ місце).

Для  185 учнів-випускників із 17 закладів загальної середньої освіти з 22 по 24 квітня організовано та проведено навчально-польові збори. Під час зборів, 22 та 23 квітня, учні відвідали військову частину А 1588, яка розташована в селі Розсішки  та для них  організовано стрільби (село Старі Бабани) згідно з планом роботи Уманського об’єднаного міського військового комісаріату.  

 

Підвищення престижності

та суспільної ролі вчителя – постійна турбота місцевої влади

 

У закладах освіти працює  1300 працівників,  з них  763 – педагогічних. Серед педагогів району: 1 «Заслужений вчитель України», 25 мають звання «Вчитель-методист», 40 «Старший вчитель», 27 нагороджено значком «Відмінник освіти».

Освітній рівень учителів початкових класів становить 98%, а 5-11 класів - 97,8%. На одного працівника школи припадає 3 учнів, а на одного педагогічного працівника – 5.

Протягом 2019 року проведено атестацію вчителів на підставі рішення атестаційної комісії при відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації від 08 квітня 2019 року, протокол № 2  проатестовано 42 вчителі.

Кількість працюючих пенсіонерів зменшилась проти минулого року і нараховує 79 осіб, що становить (12%) від загальної кількості педагогічних працівників, з них 19 (24%) працюють на неповне тижневе навантаження.

Педагогічні колективи закладів освіти поповнилися 4 молодими спеціалістами. Робота з молодими вчителями проводиться через наставництво та стажування, яке організоване в школах, за безпосереднім місцем роботи. Окрім того,  працює  районна школа молодого вчителя з усіх навчальних дисциплін.

План курсової перепідготовки виконано на 100%. Педагогічні працівники пройшли курсову підготовку при Черкаському ОІПОПП та 25  вчителів початкових класів при Уманському РМК.

Проблема кадрового забезпечення закладів освіти тісно пов’язана із соціальним захистом педагогічних працівників. У районі ці питання вирішуються позитивно. Стабільно виплачується заробітна плата педагогічним працівникам (двічі на місяць). При наданні літніх відпусток педагогам повністю виплачені відпускні та кошти на оздоровлення (100%).

 

Фінансування освіти

 

 За  підтримки райдержадміністрації, районної ради, у співпраці з органами місцевого самоврядування, батьківської громадськості у районі забезпечено стабільну роботу галузі та зроблено певні кроки щодо модернізації освіти.

На утримання загальноосвітніх закладів освіти з районного бюджету на  2019 рік  передбачено планові асигнування по загальному фонду в сумі 112719,5 тис.грн. та по спеціальному 5763,5тис.грн За 6 місяців використано по загальному фонду 52267,0 тис.грн, що становить 71 відсоток до запланованих видатків, по спеціальному – 587,1 тис.грн., що становить 10 відсотків до запланованих видатків.

Заробітна плата з нарахуваннями працівникам нараховується та виплачується вчасно та відповідно до чинного законодавства.

За січень – червень поточного року нараховано та виплачено  коштів на заробітну плату в сумі 45620,7тис.грн., в тому числі 32826,1 тис.грн. педагогічним працівникам за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету та  12794,6 тис.грн. кошти місцевого бюджету.

По закладах загальної середньої освіти району за рахунок коштів місцевого бюджету організовано безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, учнів пільгових категорій в тому числі дітям переселенцям та батьки яких є учасниками АТО, та триразове  - для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах та дошкільних підрозділах НВК. На придбання продуктів харчування за 6 місяців  використано кошти в сумі 1368,6тис.грн. 

За рахунок коштів місцевого бюджету та субвенцій сільських рад використано  кошти в сумі 479,6тис.грн. на відпочинок та оздоровлення 1195 учнів пільгових категорій.

На оплату спожитих енергоносіїв використано коштів  в сумі 4275,9 тис.грн. в тому числі:

  • електроенергії  –1156,7 тис.грн.,
  • теплопостачання – 154,6
  • водопостачання та водовідведення – 29,9 тис.грн.,
  • природного газу –1602,2 тис.грн.,
  • твердого палива –1332,5тис.грн.

Заборгованість з оплати енергоносіїв відсутня.

 

Основні  здобутки відділу освіти, молоді та спорту впродовж 2019 року:

  • створено новий навчальний простір та освітнє середовище для учнів 1 класу Нової української школи (придбано: меблі, ноутбуки, дидактичний матеріал);
  • придбано сім навчальних кабінетів для закладів освіти (хімії, фізики, біології, інформатики, Захисту Вітчизни, шаховий кабінет);
  • всі діти охоплені дошкільною освітою;
  •  учнів початкових класів та дітей пільгових категорій охоплено безкоштовним гарячим харчуванням.