Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Уманський район, Черкаська область

Порядок отримання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред’явлення паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки. Крім того, витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. У цьому разі зазначений витяг представникові відповідного закладу видається за умови пред’явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа. Батькові, матері, усиновлювачеві, які позбавлені батьківських прав, витяг про реєстрацію народження дитини не видається. Право на отримання витягу з Реєстру мають представники фізичної особи.

Витяг з Реєстру про реєстрацію смерті видається: другому з подружжя, а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам, дідові, бабі та іншим родичам померлої особи; спадкоємцям померлої особи, якщо родинні стосунки та/або право на спадкування підтверджуються документально; особі, що згідно з договором особистого страхування життя, є вигодонабувачем; особі, що згідно із спадковим договором є вигодо набувачем; особі,  що  згідно  із  кредитним  договором є кредитором; особі,  що  є  власником  або користувачем земельної ділянки, суміжної  із земельною ділянкою сільськогосподарського призначення спадкодавця.

Для отримання витягу з Реєстру реєстраторові подається заява та документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру, яка становить 73,00 грн.

Особи, що звернулись за видачею витягу про те, що реєстрація народження проведена відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України; особи, що звернулись за видачею витягу для отримання допомоги на поховання та особи, що проживають за кордоном, стосовно яких державна реєстрація актів цивільного стану проведена відповідними органами державної реєстрації, у разі надходження письмових запитів і надіслання витягу до компетентних органів іноземних держав для вручення його заявникові мають право на безоплатне отримання витягу з Реєстру.