Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Черкаська область

Пріоритетні завдання відділу освіти, молоді та спорту у 2018-2019 навчальному році

З метою реалізації у 2018-2019 навчальному році державної освітньої політики:

ВІДДІЛУ  ОСВІТИ,  МОЛОДІ  ТА СПОРТУ:

 1. Забезпечити для здобувачів освіти доступність дошкільної, позашкільної, базової та повної загальної середньої освіти шляхом збереження та оптимізації мережі  закладів освіти.
 2. Сприяти дотриманню вимог Концепції Нової української школи щодо організації освітнього процесу в закладах освіти.
 3. Забезпечити нормативно-організаційний супровід діяльності Родниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка, учасника обласної цільової програми «Інноваційні школи Черкащини».
 4. Здійснити належну підготовку закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти до нового навчального року.
 5. Створити умови для надання  освітніх послуг дітям з особливими потребами та відкрити інклюзивно-ресурсний центр  (ІРЦ);
 6. Формувати готовність педагогічних працівників до роботи в інноваційному середовищі, забезпечити умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів.
 7. Спрямувати діяльність методичних служб закладів загальної середньої освіти на реалізацію Концепції Нової української школи.
 8. Продовжити створення та регулярне оновлення сайтів дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти.
 9. Забезпечити умови для диференціації навчання, допрофільного та профільного навчання, відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей.
 10. Здійснювати контроль за впровадженням у закладах освіти превентивних програм та проектів, рекомендованих МОН України. Налагодити міжвідомчу взаємодію щодо проведення  профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей, учнівської та студентської молоді.
 11. Забезпечити реалізацію пріоритетних напрямів розвитку шкільних психологічних служб, зокрема організацію належного психологічного і соціального супроводу дітей, постраждалих внаслідок військових дій, а також їхніх батьків.

КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ:

 1. Сприяти професійному зростанню педагогічних працівників, обміну успішними зразками досвіду впровадження сучасних освітніх технологій.
 2. Організовувати тренінги, практикуми, майстер-класи, педагогічні майстерні для підготовки вчителів до виконання ролі коуча, фасилітатора, тьютора, модератора індивідуальної освітньої траєкторії освіти та розвитку учнів.
 3. Створювати оптимальні умови для отримання учнями повноцінної якісної освіти.
 4.  Забезпечити заклади освіти швидкісним Інтернетом, сучасним комп’ютерним обладнанням та програмними засобами, лабораторною базою для предметів природничо-математичного циклу, мобільними робочими місцями, які легко трансформуються для групової роботи; кваліфікованими педагогічними кадрами.
 5. Сприяти розвитку позакласної роботи з навчальних дисциплін  (години курсів за вибором, факультативів, гуртків).
 6. Стимулювати використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та формування соціальної компетентності учнів.
 7. Забезпечити здійснення соціально-психологічного супроводу учасників освітнього процесу, реалізацію сучасних тенденцій інклюзивної освіти
 8. Забезпечити підтримку впровадження «хмарних технологій» в освітній процес.
 9. Об’єднати зусилля всіх учасників освітнього процесу для створення безпечного, здорового шкільного середовища.

З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ РАЙОНУ:

 1. У галузі дошкільної освіти:
 1. Забезпечити якість дошкільної освіти відповідно до контексту Концепції Нової української школи та змісту Базового компонента дошкільної освіти, навчальних програм розвитку та виховання дітей дошкільного віку.
 2. Урізноманітнювати моделі організації дошкільної освіти,  забезпечити приведення мережі закладів дошкільної освіти у відповідність до потреб населення.
 3. Упроваджувати новітні технології, що сприяють розвитку особистості дошкільника.
 4. Сприяти упровадженню у закладах дошкільної освіти ефективних моделей інклюзивної освіти.  
 5. Співпрацювати із соціально-психологічною та логопедичною службами щодо створення у дошкільному навчальному закладі атмосфери емоційного благополуччя всіх учасників освітнього процесу.
 6. Упроваджувати ефективні технології соціально-педагогічного патронажу сім’ї, медико-психологічного супроводу розвитку дитини, надання методичної та консультаційної допомоги батькам у родинному вихованні дитини.
 7. Стимулювати підвищення власного освітньо-кваліфікаційного рівня керівниками та педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів НВК.

2. У галузі початкової загальної освіти:

 1. З метою комфортного входження першокласників у шкільне життя протягом перших двох тижнів провести адаптаційний період.
 2. Сприяти оновленню динамічного освітнього середовища для навчальної діяльності першокласників, поповненню матеріальної навчально-ігрової бази.
 3. Здійснити модернізацію освітнього процесу у початкових класах засобами новітніх технологій, на засадах особистісної орієнтації, компетентнісного підходу, досягнень психолого-педагогічної науки.
 4. Здійснювати наскрізну інтеграцію навчальних предметів, проводити інтегровані тижні та тематичні дні.
 5. Використовувати різноманітні форми освітнього процесу (квести, екскурсії, уроки серед природи, проекти тощо).
 6. Створювати комфортні психологічні умови для виховання, навчання і розвитку молодших школярів.
 7. Залучати батьків і членів родини до тісної співпраці з учителями (у ролі партнерів, помічників) та активної участі їх у житті учнів початкової школи.
 8. Спрямувати роботу педагогів на виховання активної життєвої позиції учнів початкових класів та відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих.
 9. Забезпечити участь педагогічних працівників, які у 2018-2019 навчальному році будуть працювати з першокласниками, у тренінгах з підготовки до роботи за новим Державним стандартом початкової загальної освіти.