Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Уманський район, Черкаська область

Соціально-економічне становище Уманського району за січень-грудень 2018 року

Промисловість. У січні-грудні 2018р. обсяг реалізованої промислової продукції без ПДВ по району склав 361,0 млн.грн. 

Капітальні інвестиції. За січень-грудень 2018р. підприємствами та організаціями району, за рахунок усіх джерел фінансування, освоєно 330562 тис. грн.

Транспорт. За січень-грудень 2018р. підприємствами транспорту перевезено 166,8 тис.т вантажів, що в 1,4 рази більше від обсягів січня-грудня 2017р. Вантажооборот зріс на 34,3% і становив 39,1 млн.ткм.

 Послугами пасажирського транспорту у січні–грудні 2018р. скористалися 79,7 тис.пасажирів. Пасажирооборот збільшився на 3,6% і становив 2,1 млн.пас.км.

Сільське господарство. Сільськогосподарськими підприємствами району у січні-грудні 2018р. від реалізації худоби та птиці на забій одержано 29900,0 ц м’яса (у живій вазі), що на 15,4% більше, ніж у січні-грудні 2017 року. Виробництво молока за січень-грудень 2018р. становило 72030,0 ц.

Чисельність худоби і птиці станом на 01.01.2019р. становить: велика рогата худоба 3424 голів, у т.ч. корів – 1478 голів, свині – 24712 голів.

Заробітна плата. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у ІV кварталі 2018р. становила 9165грн.

Cередньооблікова кількість штатних працівників у ІV кварталі 2018р.- 5191 особа.

Населення. Станом на 1 січня 2019року1 в Уманському районі за розрахунковими даними проживало 42,6 тис. осіб. У січні- грудні в районі народилось - 305 осіб, померло - 837 осіб. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення на 532 особи.

 1Розрахунки(оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Зовнішньоекономічна діяльність. За січень-грудень 2018р. обсяг експорту товарів становив 19420,2 тис.дол.США, що в 1,5 рази більше, ніж за відповідний період попереднього року.

Обсяг імпорту за січень-грудень 2018р. становив 4158,4 тис.дол.США, що в 1,4 рази більше, ніж за відповідний період попереднього року. Обсяги експорту послуг у 2018 році становили 25,9 тис. дол. США.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2018р. становила 865 осіб. Працевлаштовано в січні-грудні 2018року 713 осіб. Середня тривалість безробіття на кінець грудня 2018р.- 4 місяці.

Послуги. За січень – грудень 2018р. по підприємствах, для яких надання послуг всім категоріям споживачів (населенню, підприємствам, підприємцям) є основною діяльністю, обсяг реалізованих послуг по району становив 33154,5 тис.грн. (включаючи податок на додану вартість).

Обсяг послуг, реалізованих населенню за січень – грудень 2018р. становив 4851,5 тис.грн.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг . У січні-грудні 2018р. населенням району оплачено 21095,4 тис.грн.,  нараховано 30208,1 тис.грн.