Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Уманський район, Черкаська область

У сфері житлово-комунального господарства відповідно до визначених галузевих повноважень відділ виконує такі завдання:

1. Основним завданням діяльності є забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання, а також у сфері будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві на території області;

2. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства;

3. Готує у межах компетенції пропозиції до проекту місцевого бюджету та подає їх на розгляд відповідної місцевої державної адміністрації;

.4. Забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм;

5. Забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм та бере участь у їх виконанні;

А) у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

1) забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері (стаття 6 Закону України "Про житлово-комунальні послуги");

2) розробляє і реалізує регіональні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері (стаття 6 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", стаття 8 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", стаття 17 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців");

3) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень (стаття 6 Закону України "Про житлово-комунальні послуги");

4) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них (стаття 6 Закону України "Про житлово-комунальні послуги");

5) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням (стаття 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації");

6) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

7) надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

8) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків (стаття 17 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців");

9) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення (стаття 8 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення");

10) розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ (стаття 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду");

11) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів (стаття 26 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців");

12) інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду (стаття 6 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду");

13) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду (стаття 6 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду");

Б) у сфері теплопостачання та енергозбереження:

1) розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері (стаття 12 Закону України "Про теплопостачання");

2) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

3) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

4) погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства (стаття 12 Закону України "Про теплопостачання");

5) забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання (стаття 12 Закону України "Про теплопостачання");

6) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією (стаття 12 Закону України "Про теплопостачання");

7) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

В) у сфері питної води та питного водопостачання:

1) розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання");

2) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання")

3) порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання");

4) забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання");

5) здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

6) забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання");

7) розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання");

Г) у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

1) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів (стаття 9 Закону України "Про благоустрій населених пунктів");

2) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів (стаття 9 Закону України "Про благоустрій населених пунктів");

3) бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку" (стаття 9 Закону України "Про благоустрій населених пунктів");

4) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

5) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів (стаття 39 Закону України "Про благоустрій населених пунктів");

6) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів (стаття 20 Закону України "Про відходи");

7) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (стаття 20 Закону України "Про відходи", стаття 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації");

8) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання (стаття 8 Закону України "Про поховання та похоронну справу");

9) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою (стаття 8 Закону України "Про поховання та похоронну справу");

Д) у галузі будівництва:

1) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);

2) розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва, утому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

3) здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об'єктів;

4) бере участь у розгляді питань, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

5) здійснює моніторинг проектування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

6) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

7) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

8) бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

9) бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об'єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;

10) здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

11) бере участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

12) надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

13) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів держадміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

7.8. здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства та будівництва відповідно до законів.