Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Уманський район, Черкаська область

Управління статистики інформує

Соціально-демографічні характеристики
домогосподарств у 2013 році

(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

У 2013 році в Черкаській області проживало 524,4 тис. домогосподарств – 3,1% домогосподарств України. Середній розмір домогосподарства склав по Черкаській області – 2,38 осіб, у міських поселеннях – 2,45 осіб, у сільській місцевості – 2,29 осіб.

У міських поселеннях проживало 53,9% (зокрема у м.Черкаси – 23,8%) домогосподарств області, решта – у сільській місцевості.

У міських поселеннях найбільшу частину склали домогосподарства, які складались із двох осіб – 34,2%, у сільській місцевості найбільше було одиноких – 34,9%.

Домогосподарств без дітей налічувалось 65,2%, серед них одинаків – 43,8%. Серед одинаків 23,5% були у працездатному віці, решта – у непрацездатному.

В загальній кількості домогосподарств області працюючі особи були у 65,3%, у міських поселеннях – в 71% домогосподарств, у сільській місцевості – у 58,6%.

 

Сукупні ресурси домогосподарств Черкаської області у 2013 році

(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Сукупні ресурси одного домогосподарства області у середньому за місяць у 2013 році склали 3940 грн., у міських поселеннях – 4268 грн., у сільській місцевості – 3555 грн.

Оплата праці і доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості становили у структурі сукупних ресурсів домогосподарств області в цілому і домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, значну частину – відповідно 49% і 57%, пенсії – 25% і 24% відповідно.

У сільській місцевості оплата праці і доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості становили 38%, пенсії – 26%, досить значними були доходи від продажу сільськогосподарської продукції – 12% і вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель – 9%.

Сукупні ресурси одного домогосподарства області з дітьми у середньому за місяць у 2013 році склали 4919 грн., одного домогосподарства області без дітей – 3417 грн.

Сукупні витрати домогосподарств Черкаської області у 2013 році

(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Сукупні витрати одного домогосподарства області у середньому за місяць у 2013 році склали 3873 грн., у міських поселеннях – 4450 грн., у сільській місцевості – 3197 грн.

Найвагомішою статтею витрат як у домогосподарствах області в цілому, так і у домогосподарствах, які проживають у міських поселеннях і в сільській місцевості, були витрати на продукти харчування та безалкогольні напої – 54%, 52% та 57% відповідно, на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива домогосподарства витрачали по 8%, на одяг і взуття – по 5%, на транспорт – 5%, 7% і 3% відповідно, на охорону здоров’я – 4%, 5% і 4% відповідно.
Сукупні витрати домогосподарств Черкаської області на харчування у 2013 році
(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Сукупні витрати на харчування у середньому на одне домогосподарство області на місяць становили 2087 грн., у домогосподарствах міських поселень – 2315 грн., а в домогосподарствах сільської місцевості – 1819 грн. Вартість харчування на одну особу на добу склала в середньому 35 грн., 38 грн. і 31 грн. відповідно.

Сукупні витрати на харчування у середньому на одне домогосподарство з дітьми становили 2573 грн., вартість харчування на одну умовну особу на добу склала 30 грн. Зокрема, в домогосподарствах з однією дитиною добова вартість харчування однієї умовної особи становила 30 грн., з двома дітьми – 31 грн., з трьома і більше дітьми –24 грн.

Сукупні витрати на харчування у середньому на одне домогосподарство без дітей становили 1827 грн., вартість харчування на одну умовну особу на добу склала 39 грн.