Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Черкаська область

Вимоги до оформлення скарг у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу

Вимоги   до   оформлення   скарг

-  повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

-   реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;

-   зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;

-   викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

-   відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав;

-   підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.

У сфері державної реєстрації бізнесу скарга подається у письмовій формі та має обов’язково містити:

-    повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

-     зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, порушені на думку скаржника;

-    викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

-    відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення, повідомлення або реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесення відомостей до Єдиного державного реєстру;

-    підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги.

На законодавчому рівні надано можливість оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації не тільки до суду, але й цілком безкоштовно до Міністерства юстиції України та його територіальних органів.

При  Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області діє Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Комісія розглядає скарги на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав та рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють діяльність у межах Черкаської області.

Скарга подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі. До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.