Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Черкаська область

Звіт КЗ «Уманський районний центр ПМСД» Уманської РР про стан розвитку галузі охорони здоров’я району за 2017 рік

Відповідно до рішення Уманської районної ради  № 24-12/VІ  від 25.06.2013 «Про створення комунального закладу «Уманський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Уманської районної ради» з  2 січня 2014 року в районі  почала  працювати як окрема юридична особа, нова структура – КЗ «Уманський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Уманської РР (далі – центр ПМСД).

Після створення центру ПМСД відбулися значні зміни в роботі медичної галузі району – проведено розділення медичної допомоги на первинний та вторинний рівні.

До структури  центру ПМСД  входять 12 АЗПСМ, 42 ФАП та ФП, які безпосередньо забезпечують надання первинної медико-санітарної допомоги населенню району.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кількість лікарських посад:

 • штатних – 38,5
 • зайнятих – 27,5

Укомплектованість фізичними особами штатних посад лікарів складає 71%.

Роботу  центру ПМСД забезпечують 21 лікар, з яких мають вищу кваліфікаційну категорію – 4 лікаря, першу – 9, другу – 4, лікарів спеціалістів – 4, лікарів-інтернів – 1. Відсоток атестованих лікарів від загальної кількості складає – 81.  На засадах загальної практики – сімейної медицини в районі працюють 14 лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Доукомплектування фізичними особами – сімейними лікарями потребують амбулаторії  ЗПСМ сіл Іванівка (2,0 ст.), Колодисте (0,5 ст.), Родниківка (0,75 ст.), Юрківка (1,0 ст.), Дубова (2,25 ст.)

Кількість посад середніх медичних працівників:

 • штатних – 97
 • зайнятих – 93,75

Укомплектованість фізичними особами штатних посад середніх медичних працівників складає 96%.

В медичних закладах району працює 90 середніх медичних працівників. Відсоток атестованих середніх медичних працівників від загальної кількості складає – 67,7%.

Доукомплектування фізичними особами – середнього медичного персоналу  потребують ФП с. Затишок та с.Малий Затишок.

Також в медзакладах працює 51 особа  молодшого медичного персоналу та  32 особи іншого персоналу.

АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНА ДОПОМОГА

Медичні працівники надають первинну медико-санітарну допомогу всім категоріям населення, здійснюють профілактику та контролюють  лікування соціально-небезпечних хвороб, в першу чергу таких як туберкульоз, ВІЛ/СНІД та ін. Робота медзакладів первинної ланки спрямована на своєчасне виявлення та лікування хвороб серцево-судинної системи, онкологічних захворювань, цукрового діабету та ін., формування груп ризику та  своєчасну корекцію станів «передхвороби», особливо соціально-активної частини населення (діти, молодь, населення працездатного віку).

В більшості АЗПСМ, ФАП та ФП створені необхідні умови для прийому хворих, проводяться профілактичні та лікувальні заходи, здійснюється відбір хворих для стаціонарного лікування та консультацій фахівців медичних закладів вторинного та третинного рівнів. В ЛПЗ району набувають поширення стаціонарозамінні форми лікування – денні стаціонари та стаціонари вдома. При амбулаторіях ЗПСМ району  функціонує 68 ліжок денного стаціонару:

 • по 5 ліжок в амбулаторіях ЗПСМ сіл Бабанка, Дмитрушки, Дубова, Іванівка;
 • 10 ліжок в амбулаторії ЗПСМ с. Ладижинка;
 •  по 7 ліжок в амбулаторіях ЗПСМ сіл Колодисте, Родниківка, Старі Бабани, Юрківка;
 • 6 ліжок в амбулаторії ЗПСМ с. Кочержинці;
 •  4 ліжка в амбулаторії ЗПСМ с. Сушківка.

З метою формування здорового способу життя та гігієнічного виховання населення району за звітний період були проведені:

Форма роботи

2017р.

Лекції

532

Бесіди

3147

Виступи на радіо

48

 

Забезпечується охоплення профілактичним обстеженням жіночого населення (більше 70%). 

Санаторне оздоровлення дітей Уманського району в обласних санаторіях по путівках отриманих КЗ «Уманський районний ЦПМСД»

станом на 13.12.2017 р.

№ п/п

Пільгова категорія

«Сосновий бір»

«Пролісок»

Всього

1.

Діти під опікою

1

 •  

1

2.

З багатодітних родин

24

24

48

3.

Діти учасників АТО

1

2

3

4.

Діти – інваліди

2

2

5.

Діти медпрацівників

2

1

3

6.

Діти ліквідаторів аварії на ЧАЕС

1

1

7.

«Д» хворі

45

8

53

8.

Всього отримано путівок

81

38

119

9.

Всього оздоровлено

76

35

111

10.

Повернуто путівок не використаними

5

3

8

ФІНАНСУВАННЯ

На  2017р. затверджено бюджет на КЗ «Уманський центр ПМСД» Уманської РР – 18009,9 тис. грн., профінансовано за 2017 рік – 15319,9 тис. грн., що складає 85,1% до запланованого на рік. Найбільші витрати становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 72,7%.

Фінансування закладів охорони здоров’я району

 

2015

2016

2017

Бюджет

11002,9

12671,6

18009,9

% виконання

99,2%

98,8%

85,1%

Фінансування на одного жителя району має тенденцію 

до зростання і становить:

 

2015

2016

2017

Кошти на 1 жителя району

253,36

2591,56

424,69

На отримання медикаментів пільговими категоріями населення використано коштів:

 • в 2015 році – 180,6 тис. грн.
 • в 2016 році – 300,0 тис. грн.
 • в 2017 році  – 237,8 тис. грн.

На закупівлю лікарських засобів, медикаментів, виробів медичного призначення та ін. для надання невідкладної медичної допомоги населенню району в АЗПСМ, ФАПах та ФП, – з місцевого бюджету постійно  виділяються кошти, а саме:

 • у 2015 році – 515549,44 грн.
 • у 2016 році – 1125571,12 грн.
 • у 2017 році –  824308,92 грн.

На закупівлю дитячих молочних сумішей виділено з місцевого бюджету:

 • у 2015 році – 78770,33 грн.
 • у 2016 році – 104778,29 грн.
 • У 2017 році за 11міс – 103224,60 грн

На закупівлю технічних засобів для забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів району з 2015 року починаючи,  із районного бюджету виділялися кошти:

памперси:

 • в 2015 році – 33747,87 грн.
 • в 2016 році – 144846,81 грн.
 • в 2017 році – 197269,81 грн.

калоприймачі:

 • в 2016 році – 26471,63 грн.
 • в 2017 році – 40988,59 грн.

На закупівлю імунобіологічних препаратів в 2017 році виділено коштів з місцевого бюджету  - 97537,76 грн.

ЗАВДАННЯ НА 2018 рік

Адміністрація центру ПМСД, плануючи перспективний розвиток первинної медико-санітарної ланки району, спрямовує свої зусилля по таким основним напрямкам:

 • реалізація розробленої програми, яка затверджена рішенням районної ради від 28.12.2016 року «Пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги населенню  району на засадах загальної практики – сімейної медицини» на 2017-2021 роки».
 • поступове зміщення пріоритетів з лікування хвороб на їх профілактику та із стаціонарної допомоги на амбулаторно-поліклінічну;
 • cтворення умов для ефективного функціонування лікувально-профілактичних підрозділів центру ПМСД, шляхом поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення;
 • поліпшення кадрового забезпечення;
 • перехід до принципу надання медичних послуг на договірних засадах;
 • впроваджувати в життя сучасну нормативно-правову базу з питань регламентації діяльності і регулювання відносин у сфері охорони здоров’я;
 • впроваджувати єдину систему інформаційного забезпечення центру ПМСД з використанням комп’ютерної техніки, уніфікацією методів і засобів інформування, використання системи наукової медичної інформації.
 • побудова нових приміщень під розміщення Уманської АЗПСМ та АЗПСМ с.Ладижинка.
 • облаштування будівлі в с. Паланка під відкриття АЗПСМ з послідуючим дооснащенням та укомплектуванням кадрами (за участі Паланської ОТГ)
 • відкриття опорних пунктів невідкладної допомоги при Уманській та Ладижинській АЗПСМ для надання невідкладної допомоги жителям району.
 • запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на первинну медичну допомогу.

 

Головний лікар                       

   Новаківський О.Б.