Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Черкаська область

Звіт про результати проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Уманського району було проведено внутрішню оцінку якості (далі –оцінка)  та моніторинг соціальних послуг в період з 1 листопада 2017  по 30 листопада 2017 року.

В ході організації та проведення моніторингу та оцінки застосовувався Порядок проведення  внутрішньої оцінки якості соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Уманського району, який  затверджено наказом  від 05.04.2017 №29-4, також створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу, затверджений план проведення оцінки та план засідань комісії на 2017 рік.

Територіальний центр використовував такі методи оцінки: опитувальник, який  заповнюється з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальних послуг: догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд. В опитуванні взяли участь 283 отримувачів соціальних послуг, з них соціальної послуги  догляд  вдома - 186 осіб, соціальної адаптації – 80 осіб, стаціонарного догляду - 17 осіб; проводились співбесіди; телефонне опитування, проаналізовано характер звернень, які реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян. За період проведення оцінки скарг не зареєстровано. З початку року звернень від жителів району щодо надання соціальних послуг не надходило.

Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувались показники якості соціальних послуг такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувачів соціальних послуг, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів - 100 %). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальних послуг: догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальних послуг; своєчасно проводиться повторне (при потребі) визначення індивідуальних потреб.

Результативність: згідно проведеного опитування, в т.ч. і телефонного, 93% опитаних підопічних задоволені  рівнем надання соціальних послуг: догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувачів соціальних послуг у процесі надання порівняно з періодом, коли соціальні послуги не наддавались. Скарг  стосовно надання соціальних послуг  від підопічних  не було.          Працівників, залучених до надання соціальних послуг, заохочено премією згідно до Положення про порядок і умови преміювання працівників терцентру.

Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається терцентром протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та  складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача(чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником).

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на півроку.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Рішення про надання соціальної послуги соціальної адаптації приймається протягом 14 календарних днів з дати звернення отримувача соціальної послуги (подання заяви, форми первинної облікової документації № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 та з урахуванням виду та ступеня індивідуальних потреб потенційного отримувача соціальної послуги, встановлених під час комплексного визначення індивідуальних потреб, складеного індивідуального плану надання соціальної послуги.

Соціальна послуга надається  після здійснення первинного комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складення індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги.

Визначення стану отримувача соціальної послуги та його індивідуальних потреб здійснюється протягом 5 днів з дати його звернення (подання заяви) надавачами соціальної послуги (за потреби - членами мультидисциплінарної команди), які володіють навичками спілкування із залученням отримувача соціальної послуги та/або його законного представника.

Повторне комплексне визначення стану отримувача соціальної послуги та фахове оцінювання його індивідуальних потреб, коригування плану надання соціальної послуги та координація його виконання проводяться через місяць (за потреби) з дня початку надання соціальної послуги, надалі - раз у квартал (за потреби).

Індивідуальний план надання соціальної послуги соціальної адаптації складається за формою згідно з Державним стандартом у двох примірниках і підписується отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником і терцентром, що надає соціальну послугу.

Строки та терміни надання соціальної послуги соціальна адаптація відповідають зазначеним  строкам та термінам у договорі.

В територіальному центрі  надається соціальна послуга стаціонарного догляду відповідно до Критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року № 1039 „Про затвердження критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги”.

Підставою для отримання соціальної послуги стаціонарний догляд є звернення (заява) отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до управління праці та  соціального захисту населення Уманської райдержадміністрації.  Рішення про надання соціальної послуги чи відмова у її наданні приймається протягом 10 робочих днів з дати:

звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом);

отримання суб’єктом, що надає соціальну послугу, путівки (направлення), виданої управлінням праці та соціального захисту населення Уманської райдержадміністрації. 

Визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги  стаціонарного догляду організовується та здійснюється фахівцем у сфері надання соціальних послуг, медичним працівником або членами мультидисциплінарної команди (за потреби) із залученням отримувача соціальної послуги протягом 5 робочих днів з дати:

звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом);

отримання суб’єктом, що надає соціальну послугу, путівки (направлення), виданої структурним підрозділом.

Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги визначається на основі шкали оцінки можливості виконання елементарних дій та шкали оцінки виконання складних дій, наведених відповідно у Державному стандарті стаціонарного догляду. Для отримання соціальної послуги сума балів, за якою визначають ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, має бути не більше ніж 62.

Результати визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги.

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги фахівцем у сфері надання соціальних послуг, медичним працівником або членами мультидисциплінарної команди проводиться повторне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби). Надалі визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на півроку.

Індивідуальний план складається та узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником протягом 3 робочих днів з дня визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Індивідуальний план складається за формою згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем або його законним представником та суб’єктом, що надає соціальну послугу.

Строки та терміни надання соціальної послуги стаціонарний догляд відповідають зазначеним  строкам та термінам у договорах з підопічними.

Доступність та відкритість:  терцентр розташований недалеко від автовокзалу, має  зручне транспортне сполучення.  З позитиву є також те, що терцентр розташований в одному приміщенні з управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Уманським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України в Черкаській області та іншими районними відділами та службами. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик, розрахований приблизно на 10 автомобілів.

Будівля обладнена пандусом та кнопкою виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету/посадової особи.

Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг, містяться копії буклетів та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, картки  послуг догляду вдома, соціальної адаптації та догляду стаціонарного, інформацію розміщено на сайті територіального центру.

Соціальна послуга соціальної адаптації надається організаторами культурно-дозвіллєвої діяльності в приміщеннях сільських  клубів, бібліотеках, музеях у 6-ти селах Уманського району, за місцем проживання отримувачів, у денний час протягом строку, необхідного для процесу активного гармонійного пристосування отримувача соціальної послуги до нових умов соціального середовища. Приміщення не в повній мірі відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а саме: відсутнє водопостачання та наявні пандуси не відповідають  вимогам стандарту, проблемним залишається питання централізованого  теплозабезпечення.

Соціальна послуга  стаціонарний догляд надається у Рижавському стаціонарному відділенні для осіб, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності, яке розташоване в селі Рижавка та розраховане на 20 ліжко-місць.  На  даний  час у шести кімнатах відділення проживають 19 осіб, які втратили здатність до самообслуговування. Середній вік підопічних складає понад 70 років.

Відповідно до вимог Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності здійснюються наступні заходи: спостереження за їх станом здоров’я,  допомога у самообслуговуванні, допомога в організації надання реабілітаційних та медичних послуг, допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування  ними, навчання навичкам самообслуговування, організація дозвілля.

У приміщенні 6  відремонтованих кімнатах для проживання підопічних, є кухня, кімната для прийому їжі, душова кімната, 2 туалети для підопічних, пральня, кімната адміністративного персоналу. Котельня розташована окремо. Для послуг підопічних є телевізор. Приміщення капітально відремонтовано, вікна металопластикові,  обладнана каналізаційна, водопровідна та опалювальна системи.

Проводиться системна робота по покращенню умов проживання підопічних у відділенні. Проведено косметичний ремонт жилих кімнат, кухні, каналізаційної, водопровідної,  опалювальної системи, пральні, душових кімнат, котельні.  Підготовлена до експлуатації резервна плита під скраплений газ, підготовлений до роботи дизельгенератор, встановлено резервний електричний котел; облаштовано аварійне освітлення.

Підопічні забезпечені засобами реабілітації та інвалідними візками, а саме: 1 візок інвалідний для пересування   у приміщенні,  1 візок інвалідний для пересування надворі, 1 пара костилів, 2 пари ходунків, 2 туалетних стільців, 2 підставки туалетних, 2 пересувні умивальники, 20 тумбів приліжкових.  На даний час у відділенні проживають 4 інваліди загального захворювання та 1 інвалід з дитинства, у кожного є  індивідуальна програма  реабілітації, відповідно до якої розроблений індивідуальний план реабілітації з контролем виконання заходів реабілітації.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу (згідно опитувальників Додаток 1 до Порядку проведення  моніторингу  та оцінки якості соціальних послуг  у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Уманського району) та згідно проведених опитувань, в т.ч. і по телефону, отримувачі соціальних послуг задоволені роботою працівників територіального центру.

Працівники територіального центру  ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (п. 2.4 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

Забезпечується дотримання майнових прав підопічних відділення стаціонарного догляду. Підопічні отримують 25% пенсії (20% державної допомоги), якою вони розпоряджаються на власний розсуд, також у їхньому розпорядженні нерухоме  майно, яке залишилось за місцем попереднього проживання.

Здійснюється інформування  підопічних відділення стаціонарного догляду  щодо  можливості оскарження порушення їх прав та інтересів шляхом звернення  до керівництва  закладів соціальної сфери та керівництва органів державної влади та місцевого самоврядування району. Інформація з телефонами відповідних служб розміщена на інформаційному стенді у приміщенні відділення стаціонарного догляду. 

При поселенні у відділення стаціонарного догляду підопічним проводиться поглиблений медичний огляд, в подальшому медичний огляд вузькопрофільними спеціалістами проводиться щорічно. У відділенні працює за сумісництвом лікар загальної практики Ладижинської амбулаторії, який щотижня проводить медичний огляд підопічних та призначає необхідне лікування, складає та слідкує за виконанням індивідуальних планів реабілітації інвалідів. При необхідності, за медичними показаннями, підопічні відділеня стаціонарного догляду госпіталізуються у центральну районну лікарню, так за звітний період стаціонарне лікування у центральній районній лікарні пройшли двоє осіб, решта отримують підтримуюче лікування  безпосередньо у відділенні, про що свідчать записи у амбулаторних картах підопічних.

На зимовий період відділення 100 % забезпечено  картоплею, цибулею, буряком, морквою, капустою та консервованими овочами і фруктами. 

Здійснюються заходи щодо дотримання правил протипожежного захисту.

Відповідно паспорту готовності Рижавського стаціонарного  відділення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Уманського району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років,  стаціонарне відділення готове до функціонування в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

На даний час перевірено стан котлів опалення УАП-800 і УАП-400. Електрокотли готові для роботи в осінньо-зимовий період.

В приміщенні стаціонарного відділення, де розташовані 6 кімнат, в яких проживають підопічні, дотримується температурний режим. Опалення приміщення проводиться за рахунок електроенергії.

Видатки на енергоносії обраховані, виходячи із вартості за одиницю послуги діючих тарифів із застосуванням прогнозного індексу цін виробників у 2017 році у середньому до попереднього року по видатках на оплату за водопостачання та водовідведення, електроенергію на підставі затверджених головою Уманської районної державної адміністрації лімітів.

При формуванні кошторису забезпечено в повному обсязі потребу в асигнуваннях  на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання та водовідведення, які споживаються установою.

Заборгованості по енергоносіях  станом на 01.12.2017 немає.

З метою ефективного використання та сурового дотримання економії бюджетних коштів, встановлено електролічильник, яким обліковується активна та реативна електроенергія.

Територія Рижавського стаціонарного відділення приведена в  належний санітарний стан. Постійно здійснюють прибирання та скошування трави.

Приміщення стаціонару укомплектовані засобами пожежогасіння та інвентарем для очистки території від снігу.

В стаціонарі організовано чотириразове харчування підопічних. У відділенні є всі продукти необхідні для виконання натуральних норм харчування.

Для покращення харчування підопічних використовуються кошти за здані в оренду земельні паї терцентру та сільгосппродукти зібрані благодійно, що сприяє значному здешевленню харчування підопічних.

Для безперебійної роботи Рижавського стаціонарного відділення  в необхідній кількості є продукти харчування, медикаменти та противірусні препарати.  

В стаціонарному відділенні 21 вікно. Всі вони енергозберігаючі.

Загальна площа фасаду – 91,65 м2. Фасад не утеплений.

Проведено повну заміну покрівлі на житловому приміщенні та приміщенні господарського призначення.

 На випадок надзвичайних ситуацій в наявності є газова плита, скраплений газ у балоні та  дизельний генератор.

Закріплено відповідальних працівників стаціонарного відділення, які здійснюють постійний контроль за станом пожежної безпеки у відділенні.

Проведено протипожежні інструктажі з обслуговуючим персоналом. Розроблені інструкції по мірам пожежної безпеки Рижавського стаціонарного відділення територіального центру.

Приміщення стаціонарного відділення забезпечені необхідною кількістю вогнегасників (5 шт.) та іншими засобами пожежогасіння, на території встановлено протипожежний щит  з пожежним інвентарем.

Приведено у відповідність до вимог норм та правил пожежної  безпеки шляхи евакуації, силові та освітлювальні мережі. Встановлено протипожежну сигналізацію.

Проведено поточний ремонт вентиляційних установок, водопостачання, освітлювальної системи. Електромережа перевірена на діелектричну міцність ізоляції.

    

Професійність: 

штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації;

посадові інструкції затверджено згідно чинного законодавства. Всі працівники та соціальні робітники відділення володіють необхідними  знаннями й навичками, які  відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеними „Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги”, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324;

розроблена програма для навчання на робочому місці соціальних робітників, що надають соціальні послуги людям похилого віку та інвалідам; зібрані друковані матеріали для проведення навчань соціальних робітників, в тому числі  і супервізійні матеріали для початківців;

розроблений графік проведення  атестації соціальних працівників на рік, але не спланована робота в плані організації навчань за участю кваліфікованих спеціалістів (психологів, юристів, лікарів-психіатрів, фахівців Департаменту соціального захисту облдержадміністрації, тощо);

в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка);

надавачі соціальних послуг проходять медогляди;

наявний графік проведення виробничих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг;

соціальні робітники в основному забезпечені необхідним обладнанням та інвентарем. Велосипеди,  які   перебувають  в  їх користуванні, знаходяться в робочому стані. В цьому році кожному соціальному робітникові закуплено й видано по 4 пари рукавиць. На сьогоднішній день виникла потреба в забезпеченні їх спецодягом, взуттям та господарськими сумками.

Покращено умови праці працівників відділення стаціонарного догляду – придбано халати медичні, працівники кухні та пральні забезпечені спецодягом та засобами захисту.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг: догляд  вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд, застосовувались кількісні показники соціальних послуг:

Від отримувачів соціальних послуг скарг не надходило.

Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювалися статуси, які переважали).

 

Показники

якісні

Від 80% до 100%

(добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

-

-

Результативність

«Добре»

-

-

Своєчасність

«Добре»

-

-

Доступність

«Добре»

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«Добре»

-

-

Професійність

«Добре»

-

-

 

 

Показники кількісні

Від 0 % до 20 %

Від 21 % до 50%

Від 51 % до 100%

 

Кількість скарг та результат їх розгляду

«Добре»

-

-

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги

 

-

-

«Добре»

Кількість соціальних працівників, які пройшли атестацію

 

-

-

«Добре»

 

 Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

продовжувати роботу з суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг, показники відповідають встановленому рівню -“Добре”.

Однак недостатнє матеріально-технічне забезпечення  працівників територіального центру не дає в повному обсязі надавати якісні послуги. Залищається проблемою забезпечення соціальних робітників велосипедами, твердим та м’яким інвентарем (спецодяг, взуття, тощо). Тому для ефективної роботи потрібно придбати для соціальних робітників велосипеди, засоби захисту та спецодяг і взуття.

Заплановані заходи для покращення роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Уманського району:

-  своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальних послуг  в частині їх перегляду;

-  проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення  якості соціально обслуговування отримувачів послуг;

-  проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг;

-  в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру в частині забезпечення соціальних робітників велосипедами,  спецодягом, взуттям,  інвентарем тощо.

Директор терцентру       Кицик Н. Г.