Відверто про бюджет району: формування, втрати та відпрацювання резервів щодо збільшення надходжень

Дата: 03.11.2017 15:20
Кількість переглядів: 1470

Фото без опису

За 9 місяців 2017 року по Уманському району надходження  до загального фонду місцевого бюджету склали  116 058,8 тис. грн (забезпечено темп росту до минулого року 112,1 відс.), в т. ч.: 98,9% всіх надходжень формують 4 податки, а саме:

податок на доходи фізичних осіб – надійшло 55013,8 тис. грн, забезпечено темп росту до минулого року 138,3 % (питома вага 47,4  %  від загальних надходжень місцевого бюджету);

плата за землю – надійшло 21581,2 тис. грн, забезпечено темп росту 102,8 % (частка 18,6 % від загальних надходжень місцевого бюджету);

єдиний податок – надійшло 18100,6 тис. грн, забезпечено темп росту 126,4 % (частка 15,6 відс. від загальних надходжень місцевого бюджету);

акцизний податок – надійшло 20134,5 тис. грн (в т. ч.: 15281,6 тис. грн акцизного податку, що надходить у вигляді дотації), темп росту становить 74,3 % (частка 17,3 % від загальних надходжень місцевого бюджету).

Найбільшу питому вагу у бюджеті району займає податок на доходи фізичних осіб. Структура надходжень по ПДФО за 9 місяців 2017 року по Уманському району наступна:

із загальних надходжень в сумі 91689,8 тис. грн (100%) надходження по категоріях платників наступні:

по бюджетних організаціях - сплачено 20649,0 тис. грн або 22,5 % від загальних надходжень ПДФО;

по військовослужбовцях -  сплачено 6068,4 тис. грн або 6,6 % від загальних надходжень;

по підприємствах промисловості - сплачено 16300,6 тис. грн або 17,8 %  від загальних надходжень;

громадянами та ФОП за результатами річного декларування сплачено 7185,2 тис. грн або 7,8 % від загальних надходжень ПДФО;

сільськогосподарськими підприємствами сплачено 41490,2 тис. грн (в т. ч.: 15754,8 тис. грн сплачено ПДФО з орендної плати за паї) або 45,3 % від загальних надходжень. Від заробітної плати по підприємствах аграрного сектору надійшло 24233,3  тис. грн ПДФО, забезпечено темп росту на 135,7 %.

Середній розмір заробітної плати в агропромисловому секторі  по Уманському району за серпень 2017 р. складає 6790 грн, що вище середньообласного показника - 6430 гривень.  

Вказана вище позитивна динаміка росту заробітної плати та надходжень ПДФО стала можливою завдяки вжиттю комплексу заходів по легалізації заробітної плати та зайнятості населення, легалізації інших видів доходів громадян (в т. ч. від одноосібного обробітку земельних часток (паїв)), які здійснювались Уманською ОДПІ в рамках операції «Урожай 2017»,  одним із завдань якої є легалізація трудових відносин та детінізація доходів в агросекторі.

Уманською ОДПІ в рамках дії операції «Урожай – 2017» станом на 01.10.2017р. проведена наступна робота:

Щодо легалізації заробітної плати:

Легалізація найманої праці в агросекторі додатково забезпечила у 2017 році 570,58 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 697,34 тис. грн єдиного соціального внеску, за рахунок  підвищення фонду оплати праці та додаткового оформлення  найманих працівників.

Проте, в Уманському районі є ряд підприємств, які виплачують заробітну плату найманим працівникам на рівні мінімально допустимого розміру або дещо вищому від мінімального. Умовні втрати ПДФО від недосягнення такими підприємствами середньої зарплати по району (6790 грн) становлять 750,0 тис. грн щомісячно.

Щодо додаткових надходжень податків від залучення до оподаткування одноосібників:

Уманською ОДПІ у 2017 році по Уманському району залучено до декларування доходів від використання земельних часток (паїв) за 2016 рік 2850 громадян-одноосібників, якими обробляється 10829,0 га ріллі. Одноосібниками задекларовано 20377,6 тис. грн доходу (або 4,9 % від нормативно-грошової оцінки землі), нараховано 3668,0 тис. грн ПДФО та 305,7 тис. грн військового збору (забезпечено темп росту в порівнянні з минулим роком на 150,1 відсотка).

Одноосібниками задекларовано та сплачено 338,7 грн ПДФО на 1 га ріллі, що є дещо нижче сплати з 1 га юридичними особами (орендарями земельних часток) – 427,4 гривень.

При цьому умовні втрати бюджету від недосягнення одноосібниками задекларованого доходу на рівні 6,2 % від нормативно-грошової оцінки землі (середній відсоток виплати орендної плати за паї сільськогосподарськими підприємствами у 2016 році) становлять 960,5 тис. грн.

Крім того, станом на 01.10.2017 р. по Уманському району залишилися не поданими 498 декларацій громадянами, які обробляли земельні частки (паї) самостійно, площа землі – 1890,0 га. Умовні втрати бюджету по ПДФО складають 623,4 тис. гривень (з розрахунку 338,7 грн за 1 га).  Найбільші втрати рахуються по наступних сільських радах: Текучанська, Рижавська, Черповодівська, Кочержинська, Антонівська, Колодистенська.

Щодо збільшення надходжень ПДФО від виплати орендної плати за використання земельних часток (паїв:)

Сільськогосподарськими виробниками Уманського району в 2017 році орендується 63838,6 га земельних часток (паїв).

За січень-вересень 2017 року по Уманському району забезпечено сплату ПДФО від виплати орендної плати за  паї в сумі 15754,7 тис. грн, або 54,1 відсотків від очікуваних надходжень (29133,5 тис. грн), що є значно нижче середньообласного показника 74,5 відсотків.

За оперативними даними середній розмір орендної плати за паї становить у 2017 році 6,55 % від нормативно грошової оцінки. При цьому ряд підприємств планують виплачувати орендну плату в розмірі меншому, ніж середній по району. Втрати бюджету по ПДФО від недосягнення середнього відсотка виплати орендної плати (6,55% від нормативно-грошової оцінки) становлять 1126,7 тис. грн

За умови виплати орендної плати в розмірі 8 % від нормативно–грошової оцінки землі, додаткові надходження по ПДФО становитимуть 6766,5 тис. грн.

Крім того, наголошуємо керівникам сільськогосподарських підприємств на недопустимості порушень податкового законодавства в частині своєчасності та повноти сплати податку на доходи фізичних осіб з орендної плати за земельні частки (паї). Так, згідно норм Податкового кодексу України, податок сплачується до бюджету під час виплати орендної плати. Враховуючи те, що як ранні, так і пізні зернові культури вже зібрані, орендна плата за паї основній частині власників земельних ділянок виплачена. Проте, станом на 01.10.2017 р. по Уманському району сільськогосподарськими  підприємствами сплачено лише 54,1 % податку з орендної плати від річної суми. Порушення термінів сплати податку на доходи фізичних осіб тягне за собою накладення штрафних санкцій на податкового агента.

По Уманському району є ряд підприємств, які станом на поточну дату не сплатили жодної гривні податку на доходи фізичних осіб з орендної плати за паї або сплатили податок в незначному розмірі. Тому з метою забезпечення позитивної динаміки сплати податків та недопущення втрат бюджету,  прошу посадових осіб таких сільськогосподарських підприємств переглянути своє ставлення щодо своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб з орендної плати за  паї.

Щодо збільшення надходжень по платі за землю:

За січень-вересень 2017 року надходження до Уманського району по платі за землю склали 21 581,2 тис. грн, що складає 18,6% від загальних надходжень місцевого бюджету.

Проте, в Уманській ОДПІ обліковується значна заборгованість за фізичними особами-громадянами по податку на майно в частині сплати за землю в сумі 410,8 тис. грн, в тому числі по земельному податку – 364,0 тис. грн, по орендній платі за земельні ділянки – 45,8 тис. грн. Тому з метою недопущення втрат бюджету, просимо сприяння голів сільських рад в організації роботи із погашення заборгованості по платі за землю.

Крім того, наголошуємо, що плата за землю є одним з основних бюджетоутворюючих джерел надходжень до місцевого  бюджету. Основу податкового адмiнiстрування забезпечують, зокрема, положення ст. 7 Податкового кодексу України, якi вимагають пiд час встановлення податку обов'язково визначати, у тому числi й такі елементи, як ставку податку та базу оподаткування. Відповідно ст. 284 ПКУ органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку.

Проаналізувавши  Рішення сільських рад «Про місцеві податки і збори на 2018 рік», встановлено, що по 36 сільських радах відслідковується не досягнення максимальної ставки згідно ст. 274 ПКУ для сільськогосподарських угідь в розмірі 1% від нормативно-грошової оцінки. Відповідно, ймовірні втрати до місцевих бюджетів складають 2206,4 тис. гривень.

Крім того, базою оподаткування платою за землю є нормативно грошова оцінка земельної дiлянки з ypaxyвaнням коефiцiєнта індексації. Згiдно з вимогами ст.18 Закону України «Про оцiнку земелі», нормативно грошова оцiнка земельних дiлянок, розташованих у межах населених пунктiв незалежно від iх цiльового призначення, а також за межами населених пунктiв земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення проводиться не рідше, нiж один раз на 5-7 poків. При цьому для земельних дiлянок не сiльськогосподарського призначення передбачено виконання нормативно грошової оцiнки не рідше, нiж один раз на 7-10 років.

Провівши відповідний аналіз, виявлено, що майже по всіх сільських/селищних радах Уманського району у 2018 році спливає термін проведення нормативно-грошової оцінки для земель сільськогосподарського призначення.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення втрат бюджету, рекомендуємо органам місцевого самоврядування організувати роботу щодо проведення нової оцінки земель.

За інформацією Уманської об’єднаної державної

податкової інспекції Головного управління

Державної фіскальної служби у Черкаській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь