Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Уманський район, Черкаська область

Сільське господарство

ВІДДІЛ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Відділ розвитку сільських територій та захисту довкілля Уманської  районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації та утворюється головою Уманської  районної державної адміністрації.

Відділ розвитку сільських територій та захисту довкілля Уманської  районної державної адміністрації забезпечує виконання покладених завдань щодо реалізації державної політики в аграрному секторі економіки на районному рівні, спрямовує роботу на реалізацію земельної реформи, охорони та раціонального використання земель, розвитку сільських територій та захисту довкілля. Даний відділ забезпечує реалізацію підтримки і розвитку сільськогосподарських підприємств, фермерських і особистих селянських господарств, сільськогосподарської кооперації та підприємництва.

Відділ розвитку сільських територій та захисту довкілля райдержадміністрації діє на підставі Положення про відділ розвитку сільських територій та захисту довкілля Уманської  районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням райдержадміністрації від 02.01.2020 № 5.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції до проектів програм з питань розвитку сільських територій, зайнятості сільського населення, розвитку сільськогосподарських підприємств, фермерства, особистих селянських господарств, кооперації та підприємництва;

2) надає методичну допомогу з питань державної фінансової підтримки сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам;

3) здійснює моніторинг використання коштів бюджетних програм, спрямованих на становлення та розвиток сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

4) сприяє забезпеченню виконання державних цільових, комплексних і галузевих програм з питань розвитку сільських територій;

5) здійснює моніторинг стану забезпечення об’єктами соціальної інфраструктури сільських територій, здійснює заходи, спрямовані на їх комплексний розвиток;

6) опрацьовує шляхи підвищення ефективності розвитку соціальної сфери села і сільських територій та вживає відповідних заходів;

7) у межах своїх повноважень здійснює заходи щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

8) здійснює аналіз нормативно-правових актів та вносить пропозиції щодо їх удосконалення з питань розвитку сільських територій, зайнятості сільського населення, розвитку сільськогосподарських підприємств, фермерства, особистих селянських господарств, кооперації та підприємництва на селі;

9) здійснює аналіз державної підтримки сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації та готує пропозиції щодо її удосконалення;

10) здійснює моніторинг розвитку сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, особистих селянських господарств, сільськогосподарської кооперації;

11) здійснює моніторинг одержувачів державної підтримки за бюджетними програмами;

12) здійснює аналіз кількості земель облікованих в адміністративних межах району в розрізі сільських рад та користувачів;

13) здійснює узагальнюючий аналіз використання земельних площ (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження, землі водного фонду тощо), які обліковуються в межах та за межами адміністративних територій населених пунктів району;

14) здійснює аналіз розподілу земель за категоріями: державної, комунальної, приватної власності;

15) здійснює аналітику матеріалів щодо оренди (передачі у приватну власність) земель державної власності в межах  визначених повноважень Земельним Кодексом України;

16) здійснює аналітику матеріалів щодо ефективного використання земельних, водних ресурсів за класифікацією;

17) вносить пропозицій до програм охорони навколишнього природного середовища і раціонального природокористування;

18) вносить пропозиції щодо покращення екологічного стану в населених пунктах району;

29) сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

20) вносить пропозиції до програм розвитку альтернативних джерел енергетики;

21) забезпечує інформування населення, підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища;

22) здійснює просвітницьку діяльність, спрямовану на підвищення екологічної свідомості громадян.

23) забезпечує взаємодію із центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян із питань, що належать до повноважень відділу;

24) організовує в межах компетенції та бере участь у конференціях, нарадах і семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

25) у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією;

Структура відділу розвитку сільських територій та захисту довкілля Уманської  районної державної адміністрації

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Телефон

1

Начальник відділу

Мовчанюк Валентина Олексіївна

3-25-77

2

Головний спеціаліст

Безверхня Людмила Анатоліївна

3-25-77

3

Головний спеціаліст

Моспан Тетяна Юріївна

3-25-77

 

Адреса: 20300, м. Умань, вул. Залізняка, 2а

 

 

Методичні МАТЕРІАЛИ з надання в користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території області