Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Уманський район, Черкаська область

Сільське господарство

УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Начальник управління

Мовчанюк Валентина Олексіївна

Управління агропромислового розвитку є структурним підрозділом Уманської районної державної адміністрації, яке підпорядковане голові Уманської РДА підзвітне та підконтрольне управлінню агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації.

Управління діє на підставі Положення про управління агропромислового розвитку Уманської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.04.2016 № 125.

Положення про Управління агропромислового розвитку Уманської районної державної адміністрації (нова редакція)

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації  у своїй роботі керується Конституцією, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій.

Робота управління агропромислового розвитку спрямована на:

1) забезпечення на районному рівні реалізації державної політики в галузі сільського господарства щодо розроблення та виконання  інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;
2) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку районного агропромислового ринку і сільських територій району;
3) організацію роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

4) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.  

5) надання  методологічної допомоги сільськогосподарським підприємствам у веденні сільськогосподарського виробництва в галузях рослинництва, тваринництва з економічних, соціально - трудових питань, питань по врегулюванню земельних та майнових відносин.

В управлінні  агропромислового розвитку  функціонує два відділи та один  сектор:

 • Відділ з економічного аналізу, соціально-трудових відносин, функціонування аграрного ринку та врегулювання відносин власності.

Завдання відділу – забезпечення на районному рівні  реалізації державної політики в аграрній сфері економіки, соціально-трудових відносин, функціонування аграрного ринку та врегулювання відносин власності в агропромисловому виробництві.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • організовує  розробку проектів програм, що належать до компетенції управління в межах наданих йому повноважень;
 • здійснює аналіз стану та тенденції розвитку сільськогосподарського  виробництва району, ходу виконання програм;
 • здійснює аналіз та дотримання чинного законодавства нормативних документів з питань роздержавлення і приватизації землі, персоніфікації майна, реформування відносин власності різними формами господарювання, сприяє створенню інфраструктури  продовольчих ресурсів, а також створення умов для реалізації продукції,  надає товаровиробникам інформаційну допомогу  з цих питань, здійснює моніторинг аграрної реформи з межах своїх повноважень, аналізує її соціально-економічні наслідки, готує пропозиції щодо вдосконалення регіональної політики в аграрному секторі;
 • бере участь у вирішенні питань, пов’язаних з врегулюванням земельних і майнових відносин;
 • надає консультаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям аграрного сектору з економічних питань орендних відносин з використання земельних ресурсів;
 • у межах наданих повноважень планує, регулює та контролює ефективну взаємодію управління з іншими  зацікавленими підрозділами органів державної влади, громадськими об’єднаннями та науковими  організаціями при розв’язанні питань агропромислового комплексу району, що  стосуються діяльності управління.

  

 • Відділ організації виробництва, переробки та маркетингу продукції сільського господарства.

Завдання відділу  - забезпечення на районному рівні реалізації державної політики  в галузі сільського господарства щодо організації роботи з питань землеробства, племінної справи, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки, бере участь у формуванні та реалізації аграрної  політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу  та гарантування продовольчої безпеки району, а також реалізує державну земельну політику та раціональне використання земель на районному рівні.

       Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • рекомендує землевласникам та землекористувачам  раціонально використовувати земельні ресурси з дотриманням системи сівозміни культур;
 • сприяє проведенню агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;
 • забезпечує виконання районних та галузях програм у галузях тваринництва, рослинництва, які фінансуються з державного, обласного  районного бюджетів та перебувають на виконанні в управлінні агропромислового розвитку;
 • вносить пропозиції та доводить нормативи сільськогосподарським товаровиробникам району дотримувати вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • забезпечує висвітлення досягнень   в  агровиробництві , сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах, тощо;
 • забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведені комплексної оцінки (бонітування)  сільськогосподарських тварин.

 

Сектор  з бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності.

Сектор веде бухгалтерський облік всіх господарських операцій, забезпечує використання бюджетних коштів та складання фінансової  звітності.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює облік  доходів, грошових коштів і видатків загального фонду, необоротних активів, запасів, розрахунків та зобов’язань, фондів , видатків спеціального фонду;
 • контролює відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, своєчасне складання та подання звітності до відповідних установ, організацій;
 • забезпечує контроль  за використанням коштів, що надійшли для фінансування цільових програм;
 • здійснює аналітику щодо розвитку агровиробництва, надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, здійснює аналіз показників агропромислового виробництва. 

Гранична чисельність працівників управління становить 9 штатних одиниць, з них: 8 осіб  – державні службовці, 1 працівник державних органів, який виконує функції з обслуговування.

Г Р А Ф І К

особистого прийому громадян начальником управління та спеціалістами управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Прізвище, ім’я   по-батькові

П о с а д а

Дні,  години прийому, телефон

Мовчанюк

Валентина Олексіївна

Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Кожний понеділок

9°°- 13°°

каб.208

тел. 3-25-77

 

Заступник начальника управління – начальник відділу економічного аналізу. соціально-трудових відносин, функціонування аграрного ринку та врегулювання відносин власності   агропромислового розвитку райдержадміністрації

Кожний  вівторок

9°°- 13°°

каб. 232

3-85-72

 

Рябокінь

Іван Григорович

Начальник відділу організації виробництва, переробки та маркетингу продукції сільського господарства

Кожну середу

9°°- 13°°

каб. 232

3-85-72

Білик

Тетяна Юріївна

Завідувач сектору з бухгалтерського обліку – головний бухгалтер

Кожний четвер

9°°- 13°°

каб.215

3- 25  -77

 

Адреса: 20300, м. Умань, вул. Залізняка, 2а

Тел. основний: (04744) 33218

Тел. контактний: (04744) 32577

Факс: (04744) 33218

 

Методичні МАТЕРІАЛИ з надання в користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території області