Державний інспектор праці про порушення трудових прав працівників

Дата: 11.12.2017 18:05
Кількість переглядів: 2320

Фото без описуЗ нагоди відзначення у грудні 2017 року Всеукраїнського тижня права  зазначаємо, що, Генеральною Асамблеєю ООН  10 грудня 1948 року прийнято Загальну декларацію прав людини. Її перекладено, принаймні, 375 мовами й діалектами мов. Декларація була прямим наслідком досвіду Другої світової війни і вперше сформулювала ті права, які повинна мати кожна людина. Вона мала рекомендаційний характер, містила 30 статей, зміст яких був уточнений і розвинутий через інституції міжнародних угод, регіональних та національних конституцій та законів.

Зупинемось на ст. 23 Декларації: кожна людина має право на працю, на вільний вибiр роботи, на справедливi i сприятливi умови працi та на захист від безробiття. Кожна людина, без будь-якої дискримiнацiї, має право на рiвну оплату за рiвну працю. Кожний працюючий має право на справедливу i задовiльну винагороду, яка забезпечує гiдне людини iснування, її самої та її сiм'ї, i яка в разi необхiдностi доповнюється iншими засобами соцiального забезпечення. Кожна людина має право створювати професiйнi спiлки i входити до професiйних спiлок для захисту своїх iнтересiв.

Наша держава також є прямим гарантом захисту прав працівників в Україні через прийняте трудове законодавство, систему конролюючих органів. Треба відмітити, що тільки Держпраці здійснює захист трудових прав найманих працівників.

 В разі порушення трудових прав працівників існують такі види відповідальності:

 1.Дисциплінарна   відповідальність.

2.Адміністративна відповідальність.

3.Матеріальна відповідальність.

4.Кримінальна відповідальність.

5. Фінансова відповідальність.

При цьому такі види відповідальності будуть застосовуватися незалежно один від одного.

Слід зазначити, що саме на підставі результатів перевірки Держпраці посадових осіб може бути притягнуто до адміністративної та кримінальної відповідальності, а саме підприємство — до фінансової відповідальності.

Дисциплінарна та матеріальна відповідальність

Посадову особу, яка винна у порушенні трудового законодавства або оплати праці може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Згідно зі ст. 41 та ст. 147 КЗпП, видів дисциплінарної відповідальності є два — догана або звільнення.

Також у таких випадках на посадових осіб підприємств поширюється й матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків. Відповідно до частини першої ст. 147-1 КЗпП право застосування дисциплінарного стягнення, а отже, і догани, надається тому органові, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) цього працівника. На підприємстві право прийняття та звільнення працівників надається керівникові відповідно до статуту підприємства та укладеного з ним трудового договору (контракту). А це означає, що керівник підприємства завжди має право застосовувати дисциплінарне стягнення до будь-якого працівника цього підприємства, який вчинив дисциплінарний проступок. Працівника не можна притягнути до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, якщо:

  • він діяв у стані крайньої необхідності;
  • його дії віднесено до категорії нормального виробничо-господарського ризику, оскільки такі дії не є протиправними.

Але якщо внаслідок невиконання чи неналежного виконання працівником своїх трудових обов'язків підприємство втратило можливість одержати заплановані прибутки, то такого працівника можна притягнути до дисциплінарної відповідальності за вчинення відповідних винних і неправомірних діянь, що призвели до такої матеріальної шкоди. Хоча до матеріальної відповідальності за цю шкоду його не можна притягнути відповідно до частини четвертої ст. 130 КЗпП. Отже, до керівників підприємства як найманих працівників дисциплінарну та матеріальну відповідальність має право застосовувати той орган, який відповідно до законодавства і статуту приймає керівника на роботу. Це може бути:

  • міністерство чи інший орган, який здійснює управління державним або комунальним майном;
  • власник приватного підприємства;
  • збори учасників господарського товариства тощо.

Дисциплінарна відповідальність

Порушення

Відповідальність

Підстава

Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку

Догана

Ст. 147
ст. 149 КЗпП

Одноразове грубе порушення трудових обов'язків, вчинене:

  • керівником підприємства або його заступником;
  • головним бухгалтером або його заступником

Звільнення

П. 1 ст. 41 КЗпП

Винні дії керівника підприємства, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати

Звільнення

П. 1 ст. 41 КЗпП

Матеріальна відповідальність

Невиплата з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у визначені строки

Організація повиннавиплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку

Ст. 116
ст. 117 КЗпП

Несвоєчасна виплата зарплати понад один місяць (з вини керівника підприємства), що призвела до виплати компенсації за порушення строків її виплати і за умови, що Держбюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством

Керівник підприємствавідшкодовує завдану підприємству шкоду всумі нарахованої компенсації та в сумі внесків, нарахованих «зверху» на суму такої компенсації

П. 9 ст. 134 КЗпП

Незаконне звільнення або переведення працівника на іншу роботу, а також затримка виконання рішення суду про поновлення на роботі

Службова особавідшкодовує завдану підприємству шкоду в сумі оплати працівнику часу вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи

Ст. 237 КЗпП

 

Адміністративна відповідальність

До адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств, а також фізособ-підприємців, якщо вони є роботодавцями, може бути притягнуто на підставі ст. 41 КпАП. Адміністративна відповідальність накладається на підставі рішення суду на посадових осіб підприємства. Підставою для рішення суду є направлений в суд протокол постанови про накладання адмінштрафу, який виписує інспектор з органу Держпраці під час перевірки роботодавців.

Зверніть увагу! Адміністративна відповідальність за наведені нижче правопорушення настає лише за умови, що характер цих порушень не тягне за собою кримінальної відповідальності. Тобто якщо в діях відповідних посадових осіб нема ознак злочину.

Адміністративна відповідальність

Порушення

Відповідальність

Підстава

Порушення встановлених термінів виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення законодавства про працю

Штраф з посадових осіб та приватних підприємців від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн
У разі повторного вчинення протягом року — штраф від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн)

П. 1, 2 ст. 41 КпАП

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства

Штраф з посадових осіб та приватних підприємців від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн
У разі повторного вчинення протягом року — штраф від 1000 до 2000 нмдг (від 17000 до 34000 грн)

П. 3, 4 ст. 41 КпАП

Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення строку початку ведення переговорів, незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у встановлений сторонами переговорів строк

Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 3 до 10 нмдг (від 51 до 170 грн)

Ст. 41-1 КпАП

Порушення чи невиконання колективного договору, угоди

Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн)

Ст. 41-2 КпАП

Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод

Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 1 до 5 нмдг (від 17 до 85 грн)

Ст. 41-3 КпАП

Прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами

Штраф на посадових осіб підприємств від 1 до 3 нмдг (від 17 до 51 грн) та від 10 до 14 нмдг (від 170 до 238 грн) у разі повторного вчинення такого порушення протягом року

Ст. 200 КпАП

Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у т. ч. іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, встановленого порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянства

Штраф на посадових осіб підприємств від 100 до 200 нмдг (від 1700 до 3400 грн)

Ст. 204 КпАП

 

 

Фінансова відповідальність

Також до підприємств або фізосіб-підприємців, якщо вони є роботодавцями, застосовується відповідальність згідно зі ст. 265 КЗпП у вигляді фінансової санкції (штрафу).

З 1 січня 2017 р. набула чинності нова  редакція ст. 265 КЗпП, якою передбачено нові штрафи за порушення трудового законодавства для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Штраф нараховується за результатами перевірки органу Держпраці суб'єкта господарювання або роботодавця, якщо під час проведення такої перевірки встановлено ознаку порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення. Порядок проведення планових та позапланових перевірок органами Держпраці затверджено Наказом Мінсоцполітики від 02.07.2012 р. №390.

На сьогодні всі питання накладання штрафів органами Держпраці розглянуто у Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2013 р. №509.

Слід звернути увагу, що ст. 265 КЗпП не зазначено строкiв давностi для притягнення суб'єктiв господарювання до фінансової вiдповiдальностi.

Крім того, нагадаємо, що з 11.03.2016 р. набрав чинності Наказ Мінсоцполітики від 02.02.2016 р. №67, яким затверджено форму постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Держпраці, за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

Як відомо, зазначені санкції мають право застосовувати Голова Держпраці, його заступники, начальники управлінь та відділів Держпраці з заступниками, начальники територіальних органів Держпраці і їх заступники.

Позиція Держпраці дуже принципова: роботодавець-порушник повинен нести відповідальність згідно із законом. Тому роботодавцям слід бути готовими до того, що в разі нехтування правами своїх працівників їм доведеться заплатити значно більше коштів. Докладніше про це тут і тут.

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

Фінансова відповідальність

Порушення

Відповідальність

Підстава

Фактичний допуску працівника до роботибез оформлення трудового договору (контракту)

30 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення,за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2017 р. розмір штрафу: 96 000 грн

Абз. 3 ст. 265 КЗпП

Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві

Виплата заробітної плати (винагороди)без нарахування та сплати ЄСВ

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2017 р. розмір штрафу: 9 600 грн

Абз. 4 ст. 265 КЗпП

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення,за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2017 р. розмір штрафу: 32 000 грн

Абз. 5 ст. 265 КЗпП

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг мобілізованим працівникам 

10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2017 р. розмір штрафу: 32 000 грн

Абз. 6 ст. 265 КЗпП

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушенняУ 2017 р. розмір штрафу: 9 600 грн

Абз. 7 ст. 265 КЗпП

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених трудових відносин

100 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2017 р. розмір штрафу:  320 000 грн

Абз. 7 ст. 265 КЗпП

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбаченихабз. 2 - 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП

1 розмір мінзарплати.  У 2017 р. розмір штрафу:  3 200 грн

Абз. 8 ст. 265 КЗпП

 

Кримінальна відповідальність

Розслідування кримінальної справи у загальному порядку проводять слідчі органи МВС (ч. 1 ст. 216 КПК) на підставі звернення працівників про скоєння злочину посадових осіб або на підставі акту перевірки органу Держпраці. Рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності приймає суд.

Наведемо види кримінальної відповідальності за порушення трудового законодавства та питань оплати праці.

Кримінальна відповідальність

Порушення

Відповідальність

Підстава

Умисне перешкоджання законній діяльності профспілок

Виправні роботи на строк до двох роківабо позбавлення волі на строк до 3 роківіз позбавленням права обіймати посаду або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ст. 170 КК

Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю

Штраф від 2000 до 3000 нмдг (від 34000 до 51000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправні роботи на строк до 2 років

П. 1 ст. 172 КК

Незаконне звільнення з роботи з особистих мотивів або інше грубе порушення законодавства про працю, вчинене повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки або матері, яка має дитину до 14 років або дитину-інваліда

Штраф від 3000 до 5000 нмдг (від 51000 до 85000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців

П. 2 ст. 172 КК

Грубе порушення угоди про працюшляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою

Штраф до 50 нмдг (до 850 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років

П. 1 ст. 173 КК

Грубе порушення угоди про працюшляхом обману або зловживання довірою, або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, вчинені щодо громадянина, з яким укладено договір про роботу за межами України

Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн) або обмеження волі на строк до 3 років

П. 2 ст. 173 КК

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйкушляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій

Штраф до 50 нмдг (від 850 грн) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років

Ст. 174 КК

Безпідставна невиплата заробітної плати більше ніж за один календарний місяць, вчинена умисно керівником підприємства чи приватним підприємцем

Штраф від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн) або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

П. 1 ст. 175 КК

Безпідставна невиплата зарплати більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, якщо така невиплата стала наслідком нецільового використання коштів, призначених для цих цілей

Штраф від 1000 до 1500 нмдг (від 17000 до 25500 грн) або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

П. 2 ст. 175 КК

 

Сподіваюсь, представлена інформація буде  у нагоді як роботодавцям, так і найманим працівникам.

Головний державний інспектор

Відділу додержання законодавства про працю,

 зайнятість та інших нормативно – правових актів 

Управління Держпраці у Черкаській області     

І. Вержановська           


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь